pil pil pil pil
FRIEDRICH SEVERIN Munch
(1702-1769)
KAREN Larsdatter
(1718-1760)
OTTO HIMMELSTRUP Mørch
(1723-1775)
CHRISTINE AUGUSTA Madsdatter Hvas
(1725-1800)
SØREN Munch
(1754-1818)
FRIDERICA SOPHIA Mørch
(1752-1839)

CHRISTEN RYBERG Munch
(1786-1857)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. SOPHIE CATHARINE Reventlow

CHRISTEN RYBERG Munch

  • Født: 1786, Skibsted sogn, Hellum herred, Ålborg amt
  • Dåb: 15 Okt. 1786, - Hjemmedøbt 2
  • Ægteskab (1): SOPHIE CATHARINE Reventlow den 11 Apr. 1819 i Bredsten Kirke, Vejle amt 1
  • Død: 10 Jun. 1857, København Vor Frue sogn, Københavns amt i en alder af 71 år
  • Begravet: 14 Jun. 1857, København, Garnisons kirkegård 3
Billede

  Notater:

Min tiptipoldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Dåb, 22 Nov. 1786. fremstillet i kirken - opkaldt efter Christen Ryberg, købmand og ejer af herregården Randrup, hvor hans far er forpagter

• Skole, 1796. 4 Viborg katedralskole i nederste lektie uden forhen at have læst latin - p.g.a forældrenes pengemangel forlod han skolen i øverste klasse

• Konfirmation, 20 Apr. 1800, Viborg Domsogn, Nørlyng herred, Viborg amt. 5

• Folketælling, 1801. 15 år skolediscipel, logerende St. Mathisgade 42, Viborg købstad

• Erhverv, 5 Maj 1801. 6 antaget til 1. jyske infanteriregiment - 1803 frikorporal sat i det holstenske militære læreinstitut hvorfra han i 1805 dimitterede som fænrik ved Oldenbrogske Infanteri Regiment. 1806en Affære med de Franske ved Støkkensdorf, som varede omtrent en ½ Time

• Erhverv. 7 premierløjtnant ved ved 3. Jyske Infanteriregiments annekterede bataljon IV, i 1811 overført som adjudant for major von Melstedt i forbindelse med slaget på Anholt

• Erhverv, 1813. 4 premierløjtnant ved Oldenborgske Infanteriregiment

• Militær udmærkelse, 31 Jul. 1815. 8 Christian Ryberg v. Munck, Capitain ved 3. Jydske Infanterie Regiment annecterede Battailloner i Ålborg. Udnævnt til Ridder af Dannebrogen. "Flere Gange har han med Mod og Dygtighed gaaet Fjenden imøde. - I Slaget ved Sehested commanderede han et Compagni; han fik Ordre at rense en Skov som var stærkere besat med fjentlige Tropper, end der kunde formodes. - Han gik frem med Kjækhed, var selv i Spidsen og blev dødelig ....; kun et Under redddede ham fra Døden."
Decoratioen modtaget af Hans Majestæt i en Audienz på Det Kongelige Palais Amalienborg den 4. August. Skriftlig ed aflagt den 15. August 1915

• Erhverv, 1815. 4 afsked med 135 Rdl. pension - 7/9 1831 afsked som major

• Erhverv, 1819. kaptajn, branddirektør i Vejle

• Barn begraves, 7 Aug. 1832. 9 en dødfødt søn, født dagen før

• -, Ca. 1832. sender sønnen Christian til opvækst hos hans mormor og hendes mand, møller Steensen i Vingsted Mølle, Bredsten sogn.

• Erhverv, 1 Jul. 1833. 10 inspektør ved det Kgl. Frederiks Hospital

• Folketælling, 1 Feb. 1834. Det Kongelige Frederiks Hospital, Amaliegade 142, København Sankt Annæ Øster kvarter
48 år, Inspecteur, Major, Ridder af Dannebrog - hans kone Sophie Cathine Reventlov 35 år - deres børn Frantz Christopher 15 år Landcadet, Georg Anthon Severin 13 år, Hermann Gerhardt 7 år, Marie Sophie Frederikke 11 år, Sophie Cathrine 5 år og Christiane Ditlevine Caroline 4 år - 2 tjenestepiger.

• -, Ca. 1835. efter hustruens død sendes også sønnen Herman til opvækst hos sin mormor og hendes mand, møller Steensen i Vingsted Mølle, Bredsten sogn.

• Folketælling, 1 Feb. 1840. Amaliegade 142, København, Sankt Annæ Øster Kvarter
54 år, Enkemand, Inspekteur ved Frederiks Hospital, Major, Ridder af Dannebrog - hans børn Georg Anthon Severin 29 år Student, Marie Sophie Frederikke 17 år, Sophie Cathrine 11 år, Christiane Ditlevdine Caroline 10 år og Johan Frederik Marinus 6 år - en Husbestyrerinde og Gouvernante, 2 tjenestepiger.

• Folketælling, 1 Feb. 1845. Stormgade 205, 1, København, Vester Kvarter
61 år, Enkemand, Pensioneret Major, Ridder - hans børn Maria Sophie Frederike 21 år, Sophie Catrine 15 år, Christiane Ditlevine Caroline 14 år og Johann Frederik Marinus 10 år - en tjenestepige og en logerende.

• Gift 2. gang: med Birgitte Marie Christensen, 28 Jan. 1846, København, Vor Frelsers Kirke. 11
fraskilt, 34 år, født i København

• Folketælling, 1 Feb. 1850. 12 Vimmelskaftet 25, 1, København, Frimands Kvarter.
66 år, gift, pensionist, major og Ridder af Dannebrogen - hans kone Birgitte Marie Munck født Christensen, 39 år - hans børn Marie Sophie Frederike 26 år, Sophie Catrine 21 år og Johan Frederik Marinus 16 år - en tjenestepige.

• Ved død, 1857. gift, bopæl St. Pederstræde 105, København, begravet på Ejendomsgravsted Litra B nr. 18.

• Skifte, 1857. 13 Aar 1857 den 13de Juni indfandt skiftekommisionen sig ved Fm. Christensen og skifteskriveren ved Copist Philipsen med Betjenten Gudum i St. Pederstræde No. 105. for at foretage skifte efter pensioneret Major Christian Ryberg Munk, som den 10de d. M. er død paa Frederiks Hospital. Den Afdødes Søn, Politiassistent Munk var tilstede tilligemed den Afdødes Enke Marie Munk født Christensen. Komperentinden paaviste Boets Effelter. der af Betjenten vurderes saaledes:
1. 1 Sogfa, 1 Mas. Bord med Bordlægger, 6 Rørstole, 1 Lænestol - 20 rdl.
2. Comode, 1 lille Bord - 7rdl.
3. 1 Mas. Hjørneskab - 10 rdl.
4. 1 Spejl i forgyldt Ramme, 1 Lampe - 8 rdl.
5. 4 fag Gardiner, 1 Sybord og 1 Fodskammel - 5 rdl.
6. 4 Stole, 1 Mas. Bord og 1 Commode - 16 rdl.
7. 1 Mas. Secretair - 16 rdl.
8. 2 Messing Spyttebakker, 1 Set Ildtøj - 2 rdl.
9. 1 dobbelt Klædeskab, 2 Taburetter, 1 Lænestol - 12 rdl.
10. 1 Seng med Omhæng, 1 Dyne, 6 Puder og 1 hvidt Tæppe, 6 Par Lagen - 28 rdl.
11. 1 do (seng), 2 do (dyner), 1 do (pude) - 10 rdl.
12. 1 Kobberpotte, 1 Theekedel - 3 rdl.
13. 1 do Kande med Comfur - 1.2.
14. 2 Messingkjedler, 1 Bakke - 2.2.
15. 2 Strygejern, 1 Jerngryde, 3 Par Pletstager, 1 Lysesax og adsk. Glas - 2.3.
16. 3 Sølv Theeskeer, 3 Par Kompostitions Spiseskeer - 2.2.
17. 2 Duge, 12 Servietter, 12 Haandklæder - 8 rdl.
18. 3 Par Pudevaar - 1 rdl.
19. Gangklæder og Linned - 16 rdl.
Videre forefandtes ikke og til det Vurderede lovede Comp: indtil videre at være ansvarlig. Competanten bekoster Begravelsen, hvortil ingen Liigkassehjælp erholdes.

Aar 1857 d. 17 Juni foretages Session i Nr.91, afd. Major Chr. Ryberg Muncks og efterladte Enkes bo. For Sterboenken Marie mødte Sønnen, Politiassistent Munck og tilkjendegav at hun uden at erholde Liigkassehjælp har bekostet den afdødes Begravelse med 150 Rdl. samt har at udrede ½ Aars husleie med 100 Rdl. til erstatning hvorfor han begærede hende udlagt boet til 170 Rdk. 3 mark vurderede Effekter.
Husværten var tilsagt men mødte ikke. Efter komperenten havde indbetalt dette skiftes omkostninger ... udlage Sk. [Skiftekommisionen] Stervboenken som begæret ovennævnte Effekter og sluttede hermed Boets Behandling.


Christen Ryberg Munchs kladde til indberetningen til sin overordnede aug. 1815 i forbindelse med hans udnævnelse til Ridder af Dannebrog

Efter deres Exelenses Befaling er det, at jeg derhos underdanigst vover i Korthed at opgive de vigtigste Begivnheder af mit hidtilværende Levnedsløb.
Jeg er født 14. Oktober 1786, er Søn af Søren Munk, daværende Forpagter på Randrup Hovedgaard i Aalborg Amt.
Den 1ste Oktober 1796 blev jeg indsat i Viborg Katedralskole, for der at tæres og øves til videre fremgang på Musernes Bane. Men da mine Forældre manglede Evner [penge] til i Fremtiden at assistere mig paa denne Bane, saa maatte jeg forlade samme, medens jeg endnu var Dicippel i øverste Klasse. Jeg valgte derpaa den militære Løbebane, blev 5. Maj 1801 engageret ved Jyske Infanteriregiment på Avantage, dog for det første en gemen Grenaderers Nummer og Lønning.
Jeg avancerede snart til Corporal, og 15. September 1803 blev jeg udnævnt til Frikorporal, blev derefter indsat i det Holstenske Militære Læreinstitut, hvorfra jeg under 27de September 1805 blev demiteret som Fænrik ved Oldenborgske Infanteriregiment. 1806 bivaanede jeg en Affære med de Franske ved Støkkensdorf, som varede omtrent en ½ Time.
27. Marts 1811 var jeg som 1ste Adjudant hos den da dræbte Major von Melstedt i Bataillonen [Bataljen] paa Anholt mod den derværende engelske Besætning. Blev med flere Fangne. Men jeg, skøndt Korporal-adjudant, blev holdt fangen i flere Maaneder, fordi jeg paa Valpladsen vilde dræbe og undvige en af mine Overvindere.

1812 den 4. August fratog jeg 5 engelske Barkasser, fem af dem ved Ebeltoft Vig, hvor jeg naadigst var anbetroet Kommandoen, tagne fortøjer, idet jeg satte mig med mit Detâchtement i smaa Sejlbaade, for under Dækning af 4 Feltkanoner at afskære Fjenden, som havde Modvind, Udsejlingen af Vigen.
Jeg vedblev fra om morgenen mellem 2 og 3 indtil om Eftermiddagen Kl. 5 at engagere Fjenden af og til, da det endelig lykkedes mig at faa de tagne skibe tillige med 3 engelske Barkasser, der ikke kunde fly da deres Barkasser var boret i sænk af mine paa landet placerede Feltkanoner, der tillige med mit i Baadene havde Mandskab og Musketteri dræbte flere Fjender, dem vi saa begrove Dagen efter på Øen Hjelmen.

I 1813 blev jeg ifølge allerhøjeste Befaling 'amat' at gøre Tjeneste ved Oldenborgske Infanteriregiment, som da med flere Regimenter var given de franske som auxiliere Tropper. Jeg bivaanede flere affærer mod Fjenden. - Men også Affæren ved Sehested 10. December 1813, hvor jeg kommanderede Blænkerne og et Kompagni af mit Regiment mod Fjenden. - Det lykkedes mig at trænge ham ud af Skoven. Jeg forfulgte ham til Gaarden Sehested, den jeg besatte, skønt efter af have mistet mange breve [mon ikke der skal stå brave mænd].
Men her blev jeg, ved et gennem Brystet erholdt Riffelskud sat ud af Kraft til videre at kunne kommandere det mig som Premierløjtnant anbetroede saa særdeles ærede Kommando, da jeg som halvdød blev bragt tilbage af mine brave underordnede Mænd. - Jeg kom derefter om Natten til Hospitalet i Rendsborg, men er og bliver dog efter al Sandsynlighed paa en maade en Krøbling, da Kuglen, som endnu sidder indvendig i den bagerste Del af Brystet og forvolder mig mange tunge Lidelser, ej kan udskydes.
København den 16. august 1815, Christian Ryberg Munch, nu Kaptajn for 3. Regiment 4. Bataillon og Ridder af Dannebrog.
(Kilde: Kladde til indberetningen (Fanny Ulfbeck, Rigsarkivets Håndskriftsamling))
Originalen brændt ved Christiansborgs brand i 1884 iflg. brev 15/12 2006 fra Odenskapitlet, Det Gule Palæ

Billede

CHRISTEN gift med SOPHIE CATHARINE Reventlow, datter af CONRAD GEORG Reventlow og MARIE SOPHIE Brag, den 11 Apr. 1819 i Bredsten Kirke, Vejle amt.1 (SOPHIE CATHARINE Reventlow blev født den 11 Apr. 1799 i Sottrup sogn, Nybøl herred, Sønderborg amt, dåb den 15 Apr. 1799 i Sottrup Kirke, Sønderborg amt,14 døde den 25 Dec. 1835 i København Garnisons sogn, Københavns amt og blev begravet den 31 Dec. 1835 i København, Garnisons kirkegård 15.)


  Ægteskabsnotat:

Deres datter Marie Sophie Frederikke fornyer gravstedet med 20 år fra 1877. Først begraves hendes steddatter og samme år hendes mand, ritmester Harald Julius Jørgensen. Senere begraves hun selv, hendes søster Sophie Cathrine og senest hendes datter Antoinette Agnes Matilde Ahlefeldt-Laurvigen. Familegravstedet opretholdes til 1956, men det kan ikke oplyses, hvem der har foretaget de senere fornyelser (udskrift fra Garnisons Kirkegårdskontors protokol)

Billede

Kilder


1 Bredsten kirkebog, KM 1814-1824 side 171-172, opslag 79.

2 Skibsted kirkebog, 1774-1813 opslag 55 + 56.

3 Garnisons kirkebog, KM 1850-1861folio 978, opslag 145.

4 Frederik Munk: "Slægten Munk, der begynder som slægten Fuglsang i 1690'erne .." ikke udgivet.

5 Viborg Domsogns kirkebog, 1779-1813 opslag 88.

6 Rigsarkivet, Kladde til indberetning i andledning af udnævnelsen til Ridder af Dannebrogen den 31 Juli 1815 i Rigsarkivets Håndskriftsamling, Fanny Ulfbeck.

7 Bog, Sten Krarup: "Anholt 1811 – søløjtnanternes angreb". Anholt Museum og Slægtshistorisk Forlag, 2009.

8 Ordenskapitlet, Det Gule Palæ, Udskift fra protokollen for Dannebrogsmænd og Riddere, side 317.

9 Vejle Skt. Nikolai kirkebog, 1824-1834 opslag opslag 62 + 207.

10 Rigsarkivet, Danske Kancellis arkiv, registranter og indlæg til registranter, sag 39.

11 København Vor Frelser kirkebog, 1835-1847 opslag 137.

12 Arkivalieronline (www.sa.dk), opslag 28.

13 Skifteprotokol.

14 Sottrup kirkebog, 1780-1821 opslag 52.

15 Garnisons kirkebog, 1834-1847 opslag 121.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 26 Apr. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com