SØREN
(1600-)

SIMON Sørensen
(Ca. 1643-1712)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. KIRSTEN Christensdatter

2. Ukendt

SIMON Sørensen

  • Født: Ca. 1643
  • Ægteskab (1): KIRSTEN Christensdatter
  • Ægteskab (2): Ukendt
  • Død: Feb. 1712, Almind sogn, Brusk herred, Vejle amt i en alder af ca. 69 år
  • Begravet: 17 Feb. 1712, Almind Kirkegård, Vejle amt 1
Billede

  Notater:

Min 7x tipoldefar. Kaldes i kirkebogen for Simon Sørensen den Ældre (Den Elder)

Simon Sørensen var kirkeværge i Almind og gav bemærkelsesværdige gaver til Almind Kirke: Det smukke dåbsfad og istandsættelse af tårnet. Dåbsfadet er et smukt dekoreret messingfad som langs randen bærer en inskription:
Simon Sørensen den ælder æret mig med dette Fad,
som Almind Kiercke self melder, da min Værger god og glad.
Tro og flittig i Donse By, christlig lefvet al sin Tid,
Taarnet færdiget hand paany, søgte Kierckens Gafn med Flid.
1697
(Foto og tekst modtaget fra Poul Eriksen)

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Erhverv. 2 kommer i 1660'erne i besiddelse af Donsgård i Dons, som han vedblev at eje i over 40 år - Donsgård er en selvejergård og betydelig større end de andre gårde i Dons

• Gift 2. gang: med Anna Sørensdatter, Ca. 1680. 3

• Tingbog, 25 Jun. 1690. 4 Peder Hansen i Taule Nebbell [hans svigersøn] mødte for retten som kiendtis og tilstod at have annammet og opbaaret af Simon Sørensen i Dons hvis hans hustrue Anna Simonsdaater effter hendis Sl: Moder arvel: var tilfalden nemlig 50 Sldr: hvor for han tachede Simon Sørensen for god og nøyagtig betalling jefnet schifte og deeling. I lige maader tilstod Peder Hansen at have bekommet af Simon Sørensen till medgifft med hans hustrue Anna Simonsdaater penge =200= som hans hustrue effter hendis fader Simon Sørensen eij kand tillkomme at give nogett førind hendis sødschinde der imod haver bekommet endelig effter loven. Og begærde Simon Sørensen her effter tingsvinde sted.

• -, 9 Dec. 1690. 5 ansættes som lavværge for enken efter Jørgen Christensen Smed, hans første hustrus bror

• Tingbog, 9 Jan. 1694. 6 Christen Simonsen i Dons Mølle [hans søn] "møtte for Retten som berettede og tilkiende gaf, att hafve oppebaaren og bekommett ald dend Arf rettighed som hannem Effter hanß Sall: Moder Kirsten Christenßdaatter arveligen var tillfalden dett werre sig ved hvad nafn dett hafver eller verre kand, og tachede hans fader Simon Sørensen i Donß for goed og nøÿagtig betalling, lofvede og der for, for sig og sine arfvinger att hollde fornte sin fader Simon Sørenßen og hanß arfvinger for fornte arf schadeßløß, her for vden tillstoed og Christen Simonsen att hafve bekommett af for ermelte hanß fader som hand hannem frivilligen gifvet hafver 100 Sldr: og lofver der hoeß eÿ att arfve nogett effter hanß faderß død førend hanß andre sødschende hafde faaett Jefning og liige der imoed effter loven, og gaf hannem her for retten fuldkommen afkald og gafve de hver andre derris hænder att de wenligen og well Ere forliigte saa hand tacher hannem gott for goed og nøÿagtig betalling for fornte Arf hvor effter Simon Sørenßen war afukaldß tingßvinde begæerendeß som og sted bleff."

• -, 12 Jan. 1698. 7 ansættes som værge for sin 1. hustrus bror Christens datter Maren Christensdatter, 6 år gammel

• -, 18 Jan. 1701. 8 ansættes sammen med sin søn Christen som værge for datteren Annas 3 døtre

• Skifte, 1712. 3 hver af de 5 yngste børn får 100 rdl., og efter moderens død samme år endvidere hver "en god forsvarlig seng" af 16 rdl.s værdi

• Ved død, 1712. 68 år


Billede

SIMON gift med KIRSTEN Christensdatter, datter af CHRISTEN og Ukendt. (KIRSTEN Christensdatter døde cirka 1680 i Almind sogn, Brusk herred, Vejle amt.)


Billede

SIMON derefter gift med Anna Sørensdatter.


Billede

Kilder


1 Almind kirkebog, 1698-1772 opslag 18.

2 -, Poul Lindholm: "Landsbyen Dons", 1922, side 67 + 6.

3 -, Poul Lindholm: "Landsbyen Dons", 1922, side 67.

4 Website, Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog 1690 transskriberet af Gert Hviid (hammerum-herred.dk). .... Tingbog, Elbo-Holmans-Brusk Hd. Justitsptotokol 1688-91, fol.137 (opslag 144).

5 Skifteprotokol, 2. Jyske Rytterregiments Gods 1687-1694 side 123ff (Daisy opslag 122ff).

6 Website, Holmans, Elbo & Brusk Herreders Tingbog 1694 transskriberet af Gert Hviid (www.hammerum-herred.dk).

7 Skifteprotokol, 2. Jyske Rytterregiments Gods 1695-1698 folio 165ff (Daisy opslag 161ff).

8 Skifteprotokol, Koldinghus rytterdistrikt, ekstrakt 1695-1737, 1701 nr. 65, opslag 29.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Jul. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com