pil
JENS Nielsen (Rosenkrantz)
(-Efter 1377)
NIELS Jensen (Rosenkrantz)
(-Efter 1424)

OTTE Nielsen (Rosenkrantz)
(Ca. 1395-1477)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. ELSE Holgersdatter

OTTE Nielsen (Rosenkrantz)

  • Født: Ca. 1395 1
  • Ægteskab (1): ELSE Holgersdatter før 10 Jan. 1426 1
  • Død: 1477 i en alder af ca. 82 år
  • Begravet: Randers 1
Billede

  Notater:

Min 15x tipoldefar

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Besiddelse. 1 arvede en part af slægtens stamsæde Hevringholm, som han i 1466 skilte sig af med

• -, 1420. 1 deltog i Erik (VII) af Pommerns kamp for Sønderjylland og blev alvorligt såret i slaget ved Immervad

• -, 1434. 2 var han rigsråd, 1435 beseglede han forliget i Vordingborg som den første blandt væbnerne, 1436 synes han at have været med kongen i Stockholm

• Besiddelser. 1 Ved sit ægteskab erhvervede han Bjørnholm (nu Høgholm, i det sydlige Djursland), der fra da af blev hans hovedbesiddelse og hvis tilliggende han systematisk øgede; 1441 skænkede Christoffer (III.) af Bayern ham Henrik Tagesen Reventlows andel i den, og 1459 gav Christian I. ham birkeret

• Børn. 3 Anne (død 12 år gammel) og Erik

• -, 1436. 1 deltog som rigsråd i det vigtige møde med svenskerne i Kalmar.

• -, 1438. 1 slotshøvedsmand paa Ålborghus

• -, 1438-1439. 1 deltog han aktivt i den fredelige omvæltning, der satte Christoffer af Bayern paa Danmarks Trone. Hurtigt vandt han den nye konges tillid og gunst og opnåede ridderslaget, sikkert ved en af kroningerne, enten i Uppsala 1441 eller i Ribe 1443

• -, 1440. 1 ombytter han Ålborghus til Kalø Len, som han beholdt i en menneskealder, og 1441 erholdt han livsbrev for sig selv og sin hustru paa Grenaa, Stensmark og Anholt som pant. Yderligere gav kong Christoffer ham pantebrev paa det østlige Mols (Hassens) med Æbeltoft og Hjelm som han i 1449 fik tilskødet mod at give afkald paa pantesummen, dog med genkøbsret

• -, 1444-1452. 1 rigshofmester. Som sådan ledede han fra dansk side forhandlinger med Hansestæderne 1445 og 1447. Fritoges 1452 fra embedet og al personlig tjeneste p.g.a. sygdom. I 1456 overtager sønnen Erik Ottesen embedes som rigshofmester

• -. 1 interesserede sig sig for Helligaandshusene i Ålborg og København og byggede Marie Magdalene kirke midt inde i Djurslands skove. Størst fortjeneste af kirken har han dog som hovedstifter af Birgittinerklostret i Mariager, hvis egentlige oprettelse må henføres til 1446

• -, 1452-. 1 begrænser han sit virkefelt til Jylland, hvor han til gengæld synes at have haft omtrent samme myndighed, som langt senere var forbundet med statholdertitlen. Navnlig havde han med inddrivelsen af statsindtægterne at gøre

• -, 1455. 1 forlenet med Bro Hospital ved Grenaa

• Ved død. 1 begravet i Randers Graabrødrekirke, 1562 overført til Hornslet Kirke

• Linje. 4 Hevringholm-linjen


Billede

OTTE gift med ELSE Holgersdatter, datter af HOLGER Gregersen og Ukendt, før 10 Jan. 1426.1 (ELSE Holgersdatter blev født i 1379 1 og døde i 1470 1.)


Billede

Kilder


1 Bricka, C.F., udg.: Dansk Biografisk Leksikon 1932-1944 (www.rosekamp.dk).

2 Danmarks Adels Årbog, 1985-1987 side 678-376.

3 Danmarks Adels Årbog, 1985-1987 opslag 681.

4 Danmarks Adels Årbog, 1985-1987 side 678-679.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Apr. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com