pil pil
NIELS Hansen Bang
(1614-1676)
ANNA Hansdatter Chulenbrun
(Ca. 1626-1688)
MAREN Nielsdatter Bang
(Ca. 1658-1720)
Mette Jensdatter Westengaard
(1681-1754)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

2. Ukendt

Mette Jensdatter Westengaard

  • Født: 1681, Odense Skt. Knuds sogn, Odense amt
  • Dåb: 23 Mar. 1681, Odense, Skt. Knuds Kirke (Odense Domkirke) 1
  • Ægteskab (1): Ukendt den 2 Apr. 1700 i Fraugde sogn, Åsum herred, Odense amt
  • Ægteskab (2): Ukendt ansl 1704
  • Død: 1754, Skamby sogn, Skam herred, Odense amt i en alder af 73 år
  • Begravet: 15 Jan. 1754 2
Billede

  Begivenheder i hendes liv:

• Gift 1. gang: med Ananias Michelsen Lehrmand, 2 Apr. 1700, Fraugde sogn, Åsum herred, Odense amt. 3 (1668-1704) søn af Mikkel Lehrmand og Karen Laursdatter

• Erhverv. 4 ægtefællen sognepræst i Skamby sogn, Odense amt - ved hans død i 1704 er noteret, at han har virket i embedet i 10 år og 9 måneder (hans første notits findes i kirkebogen 5/11 1693, optegnelsen betyder måske, at han fra denne dato har forestået kirkebogsførelsen; i hvert fald skriver han i kirkebogen 21/9 1694 "sang jeg, uværdig herrens tjener min første messe her udi Skamby kirke, udi mange fornemme hæderlige godt folks nærværelse. Herre Jesu hjælp, Herre Jesu lad de vel lykkes. Amen" Hans førelse af kirkebogen har den ejendommelighed, at han ved børns dåb har indført forældrenes og faddernes navne meget regelmæssigt, men ikke sjældent har glemt at tilføje børnenes navn.

• -, 23 Jun. 1700. 5 "at Vii efter allerunderdanigst ansøgning og begiering af sær kongelig mildhed og Naade, dog uden consequentz for andre denne gang allernaadigst have tilgivet og efterladt, saa og hermed tilgiver og efterlader Hr. Ananias Leermand Sognepræst til Skamby sogn Vort Land Fyn, hvis forseelse som af hannem sket er, i det hand formener, at hans Hustru nogle Uger for tidlig efter deres Bryllup i Barselseng skal komme, saa at hand sit kald ubehindret har efter som til forn maa betiene, dog skal hand først paa tre Maaneders tid der fra suspenderis, og den derpaa følgende neste Søndag, efter at hand Prediken haver endet saadan sin forseelse for Menigheden fra Predikestolen i Kirken afbede, saavel som dend med Et hundrede Rigsdalers erleggelse, halfparten til Navigations Skolen paa Vort Land Møen og halfparten til Vor Frelsers Kirke i Christianshavn, afsone, saafremt hand denne Voris benaadning agter at nyde. Forbydendes alle og enhver herimod efter som foreskrevet staar at hindre, eller udi nogen maades forfang at giøre under.
Vor hyldest og Naade Givet paa Vort Slot Rendsborg dend 23 Juni Anno 1700 Under vor Kongelige Haand og signet Friderich"

• -, 2 Dec. 1702. 6 udsteder ægtefællen afkald på hendes fædrenearv og kvittering for at have fået rede og rigtighed for den hende tilkommende fædrenearv (2000 rdl)

• Gift 2. gang: med Johan Post, 1705. 7 (ca. 1675-1743) hendes første mands efterfølger i embedet. I kirkebogen ved hans død er noteret, at de fik 7 børn tilsammen, hvoraf en søn og en datter lever

• Erhverv. 8 ægtefællen sognepræst i Skamby - overtog 22/7 1704 embedet efter hendes første mand. - Sognepræst Karl Hansen skriver i "Beretninger om Skamby sogn: "Skal det gamel ord gælde: Docti male pingunt, så må her Posth have været en lærd mand; thi en mere gruelig skrift en den, han har ført i kirkebogen, kan ikke vel tænkes. Denne er heller ikke ført med synderlig omhu eller nøjagtighed, og når han har gjort galt, har han tilføjet "Lapsus manus et sensus" Manden har overhovedet ført en curiøs stil og indført mere i kirkebogen, end egentlig vedkom denne"

• -, 1708. 9 tilskøder ægtefællen sin svigerfar Otto Himmelstrup en gård i Steensby, en gård i Kjelleby, et hus i Rue, 5/8 af en gård i Vedby og noget kongetiende (formodes at være hendes arv efter sin første mand)

• -, 1712. 9 tilskøder på sine stedbørns vegne til Jørgen Frederik Harthausen i Dallund noget jordegods, som var tilfalden dem efter deres far, sl. hr. Ananias Lehrmand - ialt 671 rd. 5 mark og 4, som blev indbetalt til deres formynder, provst Hans Gjødesen i Agernæs

• Erhverv, 22 Aug. 1724. 10 ægtefællen provst

• -, 26 Jan. 1743. 11 nævnes i skiftet efter sin mand Johan [Poulsen] Post, præst i Skamby.
Enke: Mette [Jensdatter] Westengaard. Lavværge: Niels Jacobsen i Særslev, herredsfoged i Odense og Skovby herreder samt i Lunde og Skam herreder.
Børn: 1) Jens Otto Post, 2) Maren Bang Post g.m. Michael [Frederiksen] von Haven, præst i Horne og Asdal. Enkens første ægteskab med formanden Ananias [Mikkelsen] Leermann, Børn: 1) Christiane Sofie Leermann, 2) Michael Leermann.

• Ved død. madame Post i sit 78. år [!]


Billede

Mette gift med Aninias Michelsen Leermand den 2 Apr. 1700 i Fraugde sogn, Åsum herred, Odense amt.


Billede

Mette derefter gift med Johan Post ansl 1704.


Billede

Kilder


1 Odense Skt. Knud kirkebog, Brandts kirkebogsuddrag side 18, LAO.

2 Skamby kirkebog, 1743-1795 opslag 78.

3 Fraugde kirkebog, 1646-1738 opslag 139 (vielsen).

4 Wiberg: "Almindelig Dansk Præstehistorie", 1867 (http://wiberg-net.dk). .... Skamby kirkebog, 1651-1707 opslag 229 (ægtefællens død). .... -, "Samlinger til Fyens Historie og Typografie", bind 2, side 293, udgivet af Fyens Stifts litterære Selskab, 1866.

5 oplyst af Lone Bergmann. Kilde:, Fyns stifts Bispearkiv, Stiftets alm. breve 1698-1712 nr. 266.

6 Otto Westengaard: "Oplysninger om Familien Westengaard", 1889.

7 Skamby kirkebog, 1743-1795 opslag 2 (ægtefællens død). .... -, "Samlinger til Fyens Historie og Typografie", bind 2, side 281, udgivet af Fyens Stifts litterære Selskab, 1866.

8 Wiberg: "Almindelig Dansk Præstehistorie", 1867 (http://wiberg-net.dk). .... -, "Samlinger til Fyens Historie og Typografie", bind 2, side 281, udgivet af Fyens Stifts litterære Selskab, 1866.

9 -, "Samlinger til Fyens Historie og Typografie", bind 2, side 281, udgivet af Fyens Stifts litterære Selskab, 1866.

10 Wiberg: "Almindelig Dansk Præstehistorie", 1867 (http://wiberg-net.dk).

11 www.brejl.dk, Skam herred Gejstlig skifteprotokol 1736-1761 fol.119B. (Brejl nr. 6).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com