HANS Nielsen
(Omkr 1779-1816)
MAREN Hansdatter
(Omkr 1778-1854)
CHRISTOPHER Hansen
(1811-1871)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. KAREN MARIE Nielsdatter

CHRISTOPHER Hansen

  • Født: 18 Okt. 1811, Nørre Vedby sogn, Falster Nørre herred, Maribo amt
  • Dåb: 1 Dec. 1811, Nørre Vedby Kirke, Falster, Maribo amt 2
  • Ægteskab (1): KAREN MARIE Nielsdatter den 28 Nov. 1841 i Torkilstrup Kirke, Falster, Maribo amt 1
  • Død: 1 Mar. 1871, Nørre Alslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt i en alder af 59 år
  • Begravet: 5 Mar. 1871, Nørre Alslev Kirkegård, Falster, Maribo amt 3
Billede

  Notater:

Min tipoldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Konfirmation, Ca. 1826, Nørre Alslev Kirke, Falster, Maribo amt. 4 iflg. notat ved politiforhøret oktober 1844, konfirmationer i perioden mangler i kirkebogen

• Erhverv. 4 kommer straks efter konfirmationen i tjeneste hos Gmd. Niels Kjep i Nørre Grimmelstrup. Tjener hos ham i 2½ Aar og senere igen 2 år

• Folketælling, 1 Feb. 1834. 5 22 år, tjenestekarl hos gårdmand Niels Jensen i Grimmelstrup, Nørre Vedby sogn, Falster

• Erhverv. 4 tjenestekarl hos gmd. Peder Sørensen i Nørre Vedby i et eller to Aar, hos gmd. Simon Poulsen i Østerkippinge i 2 Maaneder, hos Niels Jyde og Niels Badskjær i Sandby i 2½ Aar. Mens han tjente hos Peder Sørensen for omtrent 5 Aar siden (ca. 1839) blev han straffet for Forfalskning af sin Skudsmaalsbog med Fængsel paa Vand og Brød 4 gang 5 Dage.

• Folketælling, 1 Feb. 1840. 5 29 år, tjenestekarl hos gårdmand Niels Rasmussen i Sandby by, Stadager sogn, Falster

• Bopæl, Okt. 1841. 4 Guldborg Færgegård, tjenestekarl hos færgemand Pedersen

• Forlovere, 1841. husmand Mads Rasmussen i Nørre Vedbye [hans mors mand] og væver Hans Nielsen i Sullerup [hustruens bror]

• Bopæl, 25 Maj 1843. 6 indsiddere i Øster Kippinge, Kippinge sogn, tilflyttet fra Riserup, Nørre Vedby sogn

• Folketælling, 1 Feb. 1845. 7 Fattighuset i Øster Kippinge, Kippinge sogn, Falster Nørre herred, Maribo amt
33 år - hans kone Karen Marie Nielsdatter 25 år børnene Ane 4 år og Maren 1 år, almisselemmer,

• -, 1846. 8 indsidder og daglejer i Kippinge

• Flytter, 4 Dec. 1846. 8 til Nykøbing F. - 35 år, hustruen 28 3/4 år, anmærkninger: "Meget slet Skudsmaal, har ofte været under Tiltale. Konen har faaet uægte barn" [deres førstefødte]

• -, 19 Jun. 1849. Ved datteren Ane Kirstines fødsel udlægger hans hustru handelsbetjent Strade hos kjøbmand Wied i Stubbekøbing som barnefar. Herefter noteret i kirkebogen: "Senere anmeldte moderens fraskilte mand Christopher Hansen sig som barnefader og forlangte barnet døbt med navnet Christophersen. Da ingen af de indtegnede faddere mødte, blev den forsamlede meninghed opfordret til at være dåbsvidne".
[Skilsmissen er muligvis ikke blevet anerkendt. Parret findes i hvert fald sammen ved folketællingerne i 1850 og senere]

• Folketælling, 1 Feb. 1850. Nørre Alsløv, Nørre Alslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt
39 år, indsidder og daglejer - hans kone Karen Marie Nielsdatter 31 år - deres børn Maren 6 år, Ane Kirstine 1 år - datteren Ane er i pleje hos Jens Jensen i Sønder Kirkeby

• Folketælling, 1 Feb. 1855. Nørre Alslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt
44 år røgter - hans kone 37 år - datteren Maren 11 år, endnu et barn [svært at læse online], formodentligt Ane Kirstine 6 år.

• Folketælling, 1 Feb. 1860. 5 Et fattighus i Nørre Alslev, Nørre Alslev sogn
50 år, Indsidder, Daglejer - hans kone Karen Marie 44 år, husmor - deres datter Christine, 11 år

• Folketælling, 1 Feb. 1870. 9 Nørre Alslev sogn
57 år, daglejer - hans kone 50 år, husmor

• Ved død. indsidder i Nørre Alslev, efterlader intet


Billede

CHRISTOPHER gift med KAREN MARIE Nielsdatter, datter af NIELS Abrahamsen og ANE Pedersdatter, den 28 Nov. 1841 i Torkilstrup Kirke, Falster, Maribo amt.1 (KAREN MARIE Nielsdatter blev født den 14 Mar. 1818 i Tingsted sogn, Falster Nørre herred, Maribo amt, dåb den 19 Apr. 1818 i Tingsted Kirke, Falster, Maribo amt,10 døde den 24 Feb. 1890 i Nørre Alslev sogn, Falsters Nørre herred, Maribo amt og blev begravet den 28 Feb. 1890 på Nørre Alslev Kirkegård, Falster, Maribo amt 11.)


  Ægteskabsnotat:

Karen Marie arresteres 13/9 1844, mistænkt for et tyveri hos enken Ane Jensdatter. Christopher arresteres 7/10, mistænkt for meddelagtighed. Begge løsladt 17/10 1844.
Falster Birk, politirapport 1843-1847. ( _ står for et ord, som jeg ikke kan tyde; ord sat i ' ' er ord, som jeg er usikker på).

(fol. 195a) Aar 1844 den 14 September blev optaget et Forhør i Anledning af en til Sognefoged Jens Madsen i Vester Kippinge indløben 'Scrivelse' af 11 d. M. betræffende et Natten mellem den 10 og 11 denne Maaned hos husmand Niels Rasmussens Enke i Øster Kippinge begaaet Tyveri paa fjederne [pude- og dynefyld] i hendes Sengeklæder m.m. Bemeldte 'Scrivelse' blev fremlagt. Følge og _ med Paategning.
Da der er opstaaet Mistanke imod husmand Christopher Hansens hustru Karen Marie Nielsdatter i Østerkippinge om hendes deltagelse i dette Tyveri, er hun igaar Aftes bleven arresteret og løs og ledig [uden bånd eller lænker] forestillet for Forhøret. Hun erkender Rigtigheden af at hun Onsdagen den 11 ds. har hos Kjøbmand Barlon i Nykøbing solgt 18 p. Sengefjedre og derfor modtaget en Betaling af 3 'Mark', men hun paastaar, at hun har taget dem af sine egne Sengeklæder ved at opskære 2 Underdyner og 1 Hovedpude og aldeles tømt disse for fjedrene, saa at hun og hendes Mand nu ikkun har en Overdyne med lidt Fjedre i og herefter ligger de og deres 2 Børn paa de tomme Vaar med Halm under.
Som Anledning til dette Salg opgiver hun, at hun har et født Barn som er 10 Uger gammel uden endnu at være døbt, og at hun, for at faa det i Kirke og Faddere til det, har maattet sælge de omhandlede Fjedre, som hun iøvrigt selv har transporteret til Nykøbing paa en Hjulbør og 'passerede' hun ved denne Lejlighed ad Vejen fra Hovedlandevejen gennem Brarup og Lundbye.
En karl ved navn Ole Olesen eller Ole Bøssemager, for hvem hun har repareret og vasket noget af hans Tøj, var hende behjælpelig med at trille Hjulbøren og havde han indfunden sig hos hende Tirsdagen den 10 denne Maaned og samme dag
(fol. 195b) været hende behjælpelig med at udtage fjederne af Sengeklæderne, hvorefter han forblev den paafølgende Nat i hendes og hendes Mands Hus, ligesom han ogsaa efter at have den 11 denne Maaned været hende behjælpelig med at trille Fjederne til Nykøbing, logerede hos dem den paafølgende Nat. Hendes Mand kunne ikke _ være hende behjælpelig fordi de ikke begge paa en Tid kunne forlade deres Børn. Hun blev igen overleveret til Bevogtning og Forhøret udsat indtil videre.

[den nedenfor nævnte Jens Larsen Skjerris dør 15/9, fundet druknet i Østerkippinge gadekær]

(fol. 196a) Aar 1844 den 16 September continuerede Forhøret i Anledning af Tyveriet hos husmand Niels Rasmussens Enke ved hvilket Husmand Christoffer Hansen og Ungkarl Ole Olsen var tilsagte til at møde.
Af disse fremstod først Husmand Christoffer Hansen som vedkendte sig
(fol. 196b) Rigtigheden af sin Kones ved sidste Forhør afgivne Forklaring om, at de af hende solgte Fjedre var udtagne af deres egne Dyner for ved Salget af disse at tilvejebringe de fornødne Penge til at bringe deres Barn i Kirke og angiver han som Grund for, at hun og ikke han selv bragte Fjederne til Salg i Nykøbing, at der ved samme Lejlighed skulle indkøbes Et og Andet i Anledning af Barnets Daab, hvormed hun vidste bedre Besked end han, som imidlertid maatte blive i Hjemmet for at passe Barnet.
Fjederne har Deponenten selv udtaget af Dynerne Tirsdagen den 10. denne Måned om aftenen, hvorved Ungkarl Ole Olsen var ham behjælpelig og forbemeldte Ungkarl logerede hos Deponenten i 3 til 4 Nætter og iblandt disse Natten imellem den 10. og 11. denne Maaned efter at han og Deponentens Kone var kommen tilbage fra Nykøbing, hvorimod han ei logerede den 10. d.M.; efterat Fjederne var udtagne af Dynerne gik bort og kom ikke igen førend hen paafølgende Morgen, sigende at han ogsaa agtede sig til Nykøbing og at han derfor ville være Deponentens Kone behjælpelig med at bringe Fjederne derhen efter den Aftenen forud tagne Bestemmelse. Bemeldte Karl har ikke noget fast Bopælssted men logerer om Natten 'snart' hos den Ene, 'snart' hos den Anden og ernærer sig saavidt Deponenten veed ved Arbejde. Deponentens Kone var Hjemme hele Natten mellem den 10 og 11 d. m. - Demitteret.

Igen fremstod Ungkarl Ole Olsen eller Ole Bøssemager som forklarede: At han den 13 Mai dette Aar fyldte sig 32 Aar og at han indtil han fyldte sig 28 Aar havde _ men efter den Tid har han ernæret sig dels ved accort Arbejde dels ved Dagleje hvor han kan kunnet faa _ den, dels på Landet, dels i Nykøbing, uden at han i denne Tid har havt noget fast Opholdssted eller bestemt Bopæl, naar bliver undtaget Halvaaret fra 1 Mai til 1 November 1843, da han tjente gmd. Rasmus Boesen i Stouby for en Løn af 11 'Mark'. Søndagen den 8 denne Maaned, efter at han Dagen forud havde haft Arbejde for Christen Hansen på Vestensborg ved Nykøbing, gik han til Øster Kippinge og logerede en Nattes Tid _ hos husmand Christoffer Hansen, hvorefter han om Mandagen havde Arbejde hos Murer Jørgen Lose i Alstrup og logerede hos hvem Natten til Tirsdagen den 10 denne Maaned, hvorefter han sidstnævnte Dag igen gik til Christoffer Hansen og logerede hos ham alle de paafølgende Nætter og navnlig mellem 10 og 11 d. M. indtil Fredag aften den 13 dennes, da han igen gik til murer Lose i Alstrup hvor han logerede indtil Løverdagen den 14 ds da han gik til Nykøbing, hvor han nu er og laa saa Natten imellem den 14 og 15 og den 15 og 16 denne måned den første Nat paa et Kneppe Foder i en Brændsti ved hans Svoger Daglejer Ole Olsens hus udenfor Nykøbing, deels den sidste Nat paa Gulvet i samme Mands Stue. Han var tilstede Tirsdagen den 10 denne Maaned hen ved Aften hos Christoffer Hansen og var ham behjælpelig med at udtage Fjederne af hans Sengeklæder og blev det samme Aften aftalt at han den paafølgende Morgen skulle være Konen behjælpelig med at bringe Fjederne til Nykøbing hvilket ogsaa skete. Natten
(fol. 197a) imellem den 10 og 11 denne Maaned saavelsom de paafølgende Nætter laa han i Christoffer Hansens Stue paa et Knippe Foder ved Enden af den Seng hvori baade Manden og Konen laa, hvorfor de begge maa have Sengehalm som _.

Christoffer Hansen blev igen fremkaldt og confronteret med Ole Olsen og vedbliver sin Forklaring om sidstnævntes Fraværelse Natten imellem den 10 og 11 d.M., hvilket han om forlanges vil kunne beedige; men _ benægter Ole Olsen at have været Fraværende fra hans Grund under hvilken Benægtelse han dog viser sig meget Forvirret.
Han blev paa denne Grund og paa Grund af hans omflakkende Liv belagt med Arrest og overleveret Arrestforvareren.

Derefter blev Arrestantinden Karen Marie Nielsdatter løs og ledig fremstillet og tilføjer hun nu sin Forklaring ved sidste Forhør om Ole Olsens tilstedeværelse Natten imellem den 10 og 11 denne Maaned, at hun havde tilladt ham at ligge bemeldte Nat i en Stue bag ved den i hvilken hun og hendes Mand laa og 'pastaar' hun, at han i Forhold til denne Tilladelse ogsaa forblev paa den hele Tiden fra Fjedernes Udtagelse af Dynerne indtil hun selv lukkede ham ind i bemeldte Stue, fra hvilken ikke er anden Udgang end igennem deres egen Stue, medmindre han ville 'kastes' ud igennem Vinduerne, og denne Forklaring vedbliver hun uagtet hun blev confronteret med sin Mand, som gentager sin Forklaring om, at Ole Olsen gik bort efterat Fjederne vare udtagne af Sengeklæderne og at han, nemlig Deponenten, siden ikke saa noget til ham forud den paafølgende Morgen, og tilføjer saa, at, da Ole Olesen gik bort om Aftenen sagde han at han agtede i forening med Indsidder Jens Skjerris at gaa hen i Fattighuset i Kippinge. - Dette som ogsaa Resten af sin Forklaring tilbyder han sig gentagende at bekræfte med sin Eed.
Arrestantinden tilføjer specielt, at Ole Olsen ingen af de Nætter, i hvilke han logerede i hendes og Mands Hus, laa i samme Stue som de selv, men stedse i den bageste Stue, og han har ikke logeret hos dem længere end de tvende Nætter imellem den 10 og 11 og 11 og 12 denne Maaned.
Christoffer Hansen forklarer: at da han oftere er fraværende om Natten kan han ikke med vished sige om Ole Olsen har logeret i hans Hjem flere Nætter end imellem den 11 og 12 dennes, efterat han var kommen Hjem fra Nykøbing.

Arrestanten Ole Olsen blev igen løs og ledig fremtillet og efterat han er nærmere examineret i Anledning af de i Dag erholdte Forklaringer tilføjer han nu, at, efterat Fjederne vare udtagne af Sengeklæderne hos Christoffer Hansen, gik han bort for at opsøge Indsidder Jens Skjerris der havde hans Gevæhr til Laans, hvilket han ville faa tilbage, og, da Jens Skjerris om Eftermiddagen havde sagt ham, at han samme Aften agtede at gaa til Fattighuset, søgte Deponenten ham der og fandt ham ogsaa, og Deponenten ville ogsaa tale med en i Fattighuset, nemlig Enken Stine Skjerris Søn, Husmand ved Navn Lars Larsen i 'Mygget' om, at denne skulle til ham afstaa sit Lejehus under Valnæsgaard og ankom ogsaa denne Husmand i Fattighuset omtrent ½ Time efter Deponenten. De forbliver der sammen indtil omtrent kl. 10 á 11, da Deponenten, Stine Skjerris, Ane Møenboe som ogsaa er i Fattighuset,
(fol. 197b) Husmand Lars Larsen, et Fruentimmer Sidse, der tjener på Valnæsgaard, fulgtes ud paa Vejen til Vester Kippinge, men omtrent på Halvvejen skildtes de fra Lars Larsen og Sidse, som fortsætter deres Hjemvej, medens de øvrige gik tilbage til Øster Kippinge, hvor Fruentimmerne gik ind i Fattighuset, hvorimod Deponenten nu siger, at han ikke rigtig ved, om han gik tilbage til Christoffer Hansens Hus og forblev der om Natten eller ikke; men han vedbliver at han efter Tilbagekomsten fra Nykøbing Onsdagen den 11 d.M. laa i Christoffer Hansens Hus ved Enden af hans og Konens Seng den paafølgende Nat. Han paastaar ogsaa særdeles, at han har havt Natteleje paa samme Sted de paafølgende Nætter indtil Løverdagen den 14 d.M.
Han blev igen overleveret til Bevogtning og Forhøret udsat.

(fol. 198b) Aar 1844 den 16 September om Eftermiddagen Kl. 5 continuerede Forhøret i Anledning af Tyveriet hos Niels Rasmussens Enke i Øster Kippinge.
Arrestantinden Karen Marie Nielsdatter blev løs og ledig fremstillet og vil hun nu afgive sandfærdig Forklaring, idet hun erkender, at det forangaaende for størstedelen har været urigtig og derfor af hende tilbagekaldes. Hun forklarer nu, at Ole Olsen kom hjem til hende og hendes Mand, som var Hjemme, Tirsdagen den 10 d.M. omtrent ved Middagstid og forblev hos dem til Aftenen i Mørkningen, ved hvilken Lejlighed han saa, at hun og hendes Mand tage Fjederne ud af deres to Dyner i den af hende forhen omforklarede Anledning, ligesom han ogsaa holdt ved den ene Dyne medens den blev sprættet op, og fik han derved Kunskab om, at hun den følgende Dag skulle til Nykøbing med disse Fjedre, der tilsammen vel ikke kunne udgøre mere end 3 á 4 'Mark'. Efterat han saaledes var gaaet bort om Aftenen kom han ikke tilbage før den paafølgende Morgen Kl. 3 à 4 eller i Dagbrækningen og medbragte her og Indsidder
(fol. 199a) Jens Larsen Skjerris og havde de tillige med en stor Sæk eller Dynevaar, fuld af Sengefjedre, som de anmodede hende om at medtage den samme Dag og sælge dem i Nykøbing tilligemed hendes egne; men de sagde ikke, at de havde stjaalet dem eller hvor de havde faaet dem fra, skjønt hun nok havde formodning om, at de maattte være stjaalne. De bankede på Yderdøren for at vække hende og hun stod ogsaa op uden at hendes Mand derved blev vækket og gik ud til Ole Olsen og Jens Skjerris, som havde deres Fjedre uden for Huset. Efter aftale med dem tog hun det ene af hendes egne udtømte Dynevaar ud til dem tillige med hendes egne Fjedre og blev da de øvrige af deres medbragte Fjedre tilligemed hendes fyldte i dette Dynevaar, hvorefter hun, efter at hun var fuldkommen paaklædt sagde Farvel til sin Mand, samt at hun nu efter Aftale ville gaa til Nykøbing med Sengefjederne, og gik hun da til Byen tilligemed Ole Olsen, som imidlertid havde ventet hende, hvorimod Jens Skjerris var gaaet bort strax Fjederne var samlede i det store Dynevaar. Hun og Ole Olsen bragte da, som forhen omforklaret, Fjederne til Nykøbing og solgte dem hos købmand Barlon - Undervejs udspurgte hun Ole Olsen om, hvorfra han og Jens Skjerris havde faaet disse Fjedre, men han svarede stedse "Det siger jeg Ingen". Mens hun sælger Fjederne hos Barlon opholdt Ole Olsen sig hos købmand I. Sidenius i Nykøbing, hvorom han havde underrettet hende, og bragte hun da samtlige for Fjederne erholdte Penge, 22 'Skilling', _ til ham, som af dem gav hende 1 'Mark', men beholdt selv Resten. [1 Mark = 16 Skilling]
Derefter gik baade hun og Ole Olsen tilbage til Kippinge, hvor han endnu den paafølgende Nat logerede hos dem og laa saa virkelig i samme Stue som hun og hendes Mand paa et Knippe Halm ved Foden af deres Seng, og hendes Forklaring om at han laa oppe i den anden Stue, er saaledes urigtig. Den paafølgende Torsdag Morgen gik Ole Olsen bort og han har ikke ligget i hendes Hus i flere Nætter. Efter hendes Formening saa hendes Mand ikke noget til Ole Olsen om Morgenen førend han gik med hende til Nykøbing, og ei heller siger hun noget til sin Mand om _ Jens Skjerris's Nærværelse, og hun ved derfor ikke, hvorledes han har kunnet forklare noget om, at hun saa Ole Olsen om Morgenen forud de gik til Nykøbing med Fjederne. - Hun har ei heller fortalt sin Mand noget om, at hun og Ole Olsen havde havt andre Fjedre med sig og solgt dem, end hendes egne, og ei heller spurgte han noget om, hvor meget hun havde faaet for sine Fjedre, da han ikke plejer at bekymre sig om sligt, men lader hende raade.
Hun blev igen arresteret til bevogtning. Forhøret udsat.

(fol. 201a) Aar 1844 den 17 September continuerede Forhøret i Anledning af det hos Niels Rasmussens Enke i Østerkippinge begaaet Tyveri af nogle Sengefjedre.
Arrestanten Ole Olsen blev løs og ledig fremstillet og examineret i henhold til Karen Marie Nielsdatters Forklaring igaar Eftermiddag. Han siger nu, at han tilbragte enden af Natten imellem den 10 og 11, nemlig indtil Kl. 2 i Fattighuset i Kippinge, hvor han sad på Sengen hos Stine Skjerris og gik saa lige derfra hen til Christoffer Hansen. Foresten benægter han ganske Arrestantindens igaar Eftermiddag afgivne Forklaring om hvorledes han og Jens Skjerris indfandt sig hos hende om Morgenen, medbringende en stor Deel Fjedre som blev udtømte i hendes tomme Dynevaar, og denne Benægtelse vedbliver han uagtet han blev confronteret med hende, som foreholdt ham det Urigtige i Benægtelsen og _ og sin Forklaring. Han vil ei heller fravige sin Forklaring om at han ogsaa tilbragte Natten imellem Søndag den 8 og Mandagen den 9 denne Maaned hos Christoffer Hansen, uagtet Arrestantinden vedvarende 'Forsikrer', at han ikke kom i hendes Hus før Tirsdagen den 10 ds.
Arrestanten og Arrestantinden blev igen arresteret til Bevogtning og Forhøret udsat.

(fol. 207b) Aar 1844 den 23 September continuerede Forhøret over Ole Olsen med _:
Først fremstod Ane Hansdatter, Enke efter Indsidder Jens Larsen Skjerris, som er død den 15 denne Maaned, som forklarer: at hun erindrer at hendes afdøde Mand efterat have været henne i Fattighuset kom Hjem Aftenen før Tyveriet hos Husmand Niels Rasmussens Enke, efter hvad hun havde hørt skal være begaaet, og var hun dengang allerede gaaet i Seng og det var mørkt uden at hun nærmere kan opgive Tiden. Han forblev hos hende om Natten indtil den paafølgende Morgen meget tidligt, da han før det var Dag og medens huns endnu 'laa i Sengen' forlod hende for efter sit 'Sigende' at gaa til høstarbejde hos Anders Axelsen. Foresten kan hun intet forklare til Oplysning om, at han skulle have deltaget i Tyveriet hos foranmeldte Enke.
Demitteret.

Igen fremstod Kirsten Rasmusdatter, Enke efter Husmand Hans Skjerris, som forklarede: At der imellem hendes Søn, husmand Lars Larsen i Mygget og Arrestanten Ole Olsen er indledt en Forhandling om at førstnævnte skulle afstaa sit Hus i Mygget til Sidstnævnte og var det i denne Anledning aftalt at de skulle samles hos hende aftenen før Tyveriet foregik hos Niels Rasmussens Enke. Først indfandt sig Ole Olsen ledsaget af indsidder Jens Larsen Skjerris, som igen gik bort efter næppe ½ Times Forløb og uden at hun hørte om, at der imellem dem blev talt om noget Gevæhr som Ole Olsen ville have hos Jens Skjerris.
(fol. 208a) Forinden Jens Skjerris gik bort havde hendes Søn og hans kæreste Sidse Hansdatter indfunden sig, og efterat de havde været sammen med Ole Olsen i et par Timer gik han først bort, men da hun ville følge sin Søn og hans Kæreste paa Vejen til Vesterkippinge, kom han igen til dem og de fulgtes da ad et Stykke paa Vejen og gik derefter hun og Ole Olsen tilbage til Østerkippinge, hvor han skildtes fra hende paa Gaden uden at hun ved hvor han gik hen. Ane Møenboe var vel tilstede i Fattighuset, men fulgte ikke med paa Vejen. Ole Olsen gik som anført slet ikke ind til hende og tilbragte en deel af Natten efter at de var vendt tilbage fra at have fulgt hendes Søn og Kæreste paa Vejen. Demitteret.

Igen fremstod husmand Niels Møenboes hustru Ane Sophie Hansdatter, som er i Kippinge Fattighus medens hendes Mand er i Slaveriet. - Hun forklarer at Aftenen førend Tyveriet hos Niels Rasmussens Enke indfandt Jens Skjerris sig udenfor den Dør paa Fattighuset, hvorigennem er Indgang til hendes Stue, og da hun derefter var gaaet ind til Kirsten Rasmusdatter kom han ogsaa ind til denne, og kort efter indfandt sig ogsaa Ole Olsen. Efter omtrent ½ Times Forløb gik Jens Skjerris igen bort uden at hun hørte tale imellem ham og Ole Olsen om noget Gevæhr og strax efter gik hun ogsaa Hjem og tilsengs, medens Ole Olsen der tillige med Stines Søn Lars Larsen og dennes Kæreste Sidse, som ogsaa havde indfunden sig, og fulgte hun som en Følge heraf ikke med paa Vejen til Vesterkippingen eller hørt hvad der videre _ .

Kirsten Rasmusdatter blev igen fremkaldt og efterat være confronteret med Ane Hansdatter retter hun nu sin Forklaring derhen, at det gerne kan være muligt at Jens Skjerris kom først og Ole Olsen efter ham da hun ikke erindrer det saa nøje. Demitteret.

Igen fremstod husmand Lars Larsen af Mygget og Tjenestepigen Sidsel Hansdatter som forklarede sig overensstemmende med Kirsten Rasmusdatter om Ole Olsen og Jens Skjerris's Nærværelse i Fattighuset og til hvilke Tider de begge igen forlader dette, idet nemlig Jens Skjerris først gik bort og Ole Olsen og Kirsten Rasmusdatter derefter fulgte dem paa Vej. - De hørte ikke tale imellem Jens Skjerris og Ole Olsen om noget Gevæhr. Demitteret.

Igen fremstod Husmand Christoffer Hansen hvem hans Kones Forklaring ved Forhøret den 16 denne Maaned blev foreholdt og til svar nu ikke kunne erindre, hvorvidt Ole Olsen umulig, efterat være kommet tilbage fra Nykøbing med hans Kone laa den paafølgende Nat i samme Stue som de ved Enden af deres Seng. Han paastaar at Ole Olsen, da Fjederne den 10 denne Maaned blev udtagne af Dynerne ytrede, at han den paafølgende Dag ogsaa havde Ærinde til Nykøbing, hvorfor det blev aftalt at de skulle følges ad. Han har ingen Bismer og fik derfor ikke vejet sine Fjedre, men han er 'ganske' overbevist om at der langt fra hverken var 16 eller 18 p. Han sov om Morgenen, da hans Kone gik bort og hørte eller saa derfor intet til Ole Olsen eller Jens Skjerris. Hans Kone talede ved sin Hjemkomst ikke om at hun havde havt flere Fjedre med sig end deres egne og hun medbragte ikkun 24 'Skilling' af Pengene hun havde faaet for dem, men siger at hun havde købt Varer for de øvrige. Demitteret.
Forhøret blev Udsat for _ at afhøre Ole Olsen.

(fol. 215b) Aar 1844 den 30 September continuerede Forhøret over Arrestanten Ole Olsen og Arrestantinden Karen Marie Nielsdatter, hvortil var indkaldt og mødt Husmand Niels Rasmussens Enke Ane Jensdatter af Østerkippinge, som paa given Anledning forklarede: At hun siden hendes Mand kom ulykkelig af Dage for omtrent 10 Uger siden [husmand Niels Rasmussen døde 17/7 1844: Styrtede i et Anfald af Hovedsvimmel ned af Trappen paa Klintemøllen imellem et Par Heste som stode nedenunder, hvor han blev saa voldsomt slaget, at han døde deraf faa Dage efter] ikke havde ligget hjemme i sit Hus om Natten, men _ i Fattighuset indtil Tyveriet hos hende var begaaet Natten imellem den 10 og11 denne Maaned. Da hun den 11 d.M. om Morgenen kom Hjem til sit Hus bemærkede hun, at der laa Fjedre uden for 'samme' hvorimod Hængelaasen sad for Døren saaledes som hun havde hængt den, og der var ei heller Tegn til noget Brud paa Vinduerne, hvorimod hun efterat have oplukket Laasen med sin Nøgle, og hun derefter
(fol. 216a) var kommen ind i Stuen saa, at tvende store Dyner og en _ _ Pude som havde ligget i hendes Seng var skaaren itu og alle Fjedrene på et par Pund _ i den ene Dyne tagen ud af den. Tillige savnede hun begge hendes Blaagarns Lagner som havde ligget paa Sengen, og rundt omkring i Stuen laa der Fjedre, og hendes ..skab var 'oplirkede', saaledes at der var brudt et stykke af Overkanten paa Døren og Laasen tillige opbrudt, samt 23 'Skilling' i Sølvpenge som laa i en lille Æske, borttagen af denne som stod tilbage i Skabet. Mere husker hun ikke og hun kan ikke give nogen Oplysning om Gerningsmanden. Den Skade hun har lidt paa sine Dyner og Pudevaar anslaar hun til 5 'Mark', hvorimod hun ikke er istand til at ansætte nogen bestemt Værdi paa de bortkomne Fjedre, fordi hun ikke nøje ved hvor mange der var i Dynerne, men hun er vis paa at der i det mindste er bortkommen 16 p. som hun ansætter til en Værdi af 2 'Skilling'. Lagnerne vurderer hun til 2 'Mark' _. Demitteret.

Derefter blev Arrestantinden Karen Marie Nielsdatter løs og ledig fremstillet og examineret. Hun forandrer nu sin ved Forhøret den 16 d.M. afgivne Forklaring om hendes Kunskab om hvorfra Fjederne var kommen didhen, at Ole Olsen vel paa Vejen til Nykøbing nægtede at sige hende hvorfra han havde faaet Fjederne, men paa tilbagevejen fortæller han hende, som atter spurgte ham derom, at han og Jens Skjerris i Forening havde den foregaaende Nat gjort Indbrud hos Husmand Niels Rasmussens Enke i Østerkippinge, ved med Dirken eller andet Redskab at aabne Hængelaasen paa hendes Dør og hvorefter de havde opskaaret hendes Dyner og Puder og udtaget Fjederne. Ole Olsen tilføjede tillige, at dersom hun blev arresteret og bekendte noget, saa kom hun alene til at staa til 'Ansvar', derfor, da han og Jens Skjerris ikke tilstod noget, om der ogsaa blev lagt ud... Jern paa dem, thi for hende han nok engang bekendt noget, men nu skulle han ikke være tosset. - Hun har ogsaa, efterat hun om Morgenen havde været udenfor hos Ole Olsen og Jens Skjerris og faaet de af deres medbragte Fjedre, været inde hos sin Mand, som endnu var i 'Sengen' og fortalt ham hvorledes de havde anmodet hende om ogsaa at sælge disse Fjedre, hvortil han svarede, at det kunne vel ikke gøre noget, men efter hendes tilbagekomst sagde hun ham ikke, hvad Ole Olsen havde fortalt om Tyveriet, men alene at han havde faaet alle de 22 'Skilling' og deraf givet hende 1'Mark', for hvilken hun havde købt forskellige Varer, saa at hun slet ikke medbragte nogen Penge og hendes Mand fik saaledes ikke de 24 'Skilling' som han har omforklaret.

Derefter blev Arrestanten Ole Olsen løs og ledig fremstillet og Karen Marie Nielsdatters i dag afgivne Forklaring ham foreholdt, men han vil endnu ikke bekende noget om det omhandlede Tyveri eller at han har fortalt hende noget derom, hvorimod han nu ..tager at Jens Skjeris var med ham hos Christoffer Hansen om Morgenen forud han med dennes Kone gik til Nykøbing, dog paastaar han at Jens Skjerris havde indfunden sig før ham og han ikke veed hvad hans Ærinde var, men de var begge inde i Christoffer Hansens Stue og han fik et stykke Mad og en S..._ forud han gik sig paa Vejen med Konen - Arrestantinden vil derimod ikke kunne erindre at dette skete, skønt det vel kan have været muligt - Ole Olsen erkender nu, at han efterat hun havde solgt Fjederne hos Barlon og var kommen til ham hos købmand I. Sidenius modtog af hende ikke 22 'Skilling' men 3 'Mark' for dem og paastaar han at han
(folio 216b) af disse gav hende de 2 'Mark' tilbage som hendes Andel, skønt hun vedvarende paastaar at hun ikkun fik 1 'Mark' og foresten er han ikke at formaa til at bekende videre uagtet han blev confronteret med Arrestantinden og hun søgte af formaa ham til at sige Sandheden.
Arrestanten og Arrestantinden blev igen overleveret til Bevogning og Forhøret udsat.

(fol. 219b) Aar 1844 den 7 October continuerede Forhøret i Anledning af de Niels Rasmussens Enke i Østerkippinge bestjaalne Fjedre.
Arrestantinden Karen Marie Nielsdatter blev løs og ledig fremstillet og tilbagekaldte hun nu sin forrige Forklaring om hvorledes hendes Mand ikke saa noget til Ole Olsen og Jens Skjerris om Morgenen forud hun gik med Fjederne til Nykøbing ledsaget af Ole Olsen, hvorimod det er Sandhed at begge bemeldte _ haver været inde i Stuen hvor de fik Mad og Brændevin, og at hendes Mand ikke laa i Sengen men var oppe og talede med dem, samt selv drak en S.. forud han gik igen til Sengs. Efter Hjemkomsten fra Nykøbing fortalte hun ogsaa sin Mand hvad hun havde hørt af Ole Olsen om, at de af ham og Jens Skjerris bragte Fjedre var stjaalne hos Niels Rasmussens Enke.

Derefter blev Husmand Christoffer Hansen af Østerkippinge fremkaldt og confronteret med Arrestantinden og Arrestant Ole Olsen som ogsaa blev løs og ledig fremstillet og blev begges Forklaring om, hvorledes han var vaagen og tilstaar da Ole Olsen og Jens Skjerris om Morgenen var inde i hans Stue og fik Brændevin
(fol. 220a) og _ _ _ og erkender han nu at han var vaagen og talede med dem, samt bad endogsaa Ole Olsen om at købe sig et _ i Nykøbing, hvortil Pengene skulle tages af hvad der indkom fra Fjederne af hans egne Dyner. Han fik ogsaa en S.. at drikke tilligemed de andre, men han drak den liggende i Sengen. Han erkender ogsaa at han, da Sognefogeded var i hans Hus for at ..søge efter Fjederne medens hans Kone og Ole Olsen var gaaet til Nykøbing, _ at hun var gaaet ud for at købe 'Smør' og vil han ikke angive anden Grund for dette urigtige Foregivende end at han ikke ansaa sig forpligtet til at gøre noget Regnskab for, hvor hans Kone var henne. - Han benægter, at hans Kone ved sin Hjemkomst fortalte ham, hvad hun havde hørt af Ole Olsen om Fjederne, og han forandrer nu sin forrige Forklaring derhen, at hans Kone efter Hjemkomsten vel siger, at hun har de 24 'Skilling' tilovers, men han fik dem ikke. - Han vil fremdeles ikke erkende at han, da hans Kone gik til Nykøbing, havde noget Kendskab om at hun havde andre Fjedre med end hans egne.
Paa Grund af hans modsigende Forklaringer blev han belagt med Arrest og tilligemed de øvrige Arrestanter overleveret Arrestforvareren til Bevogtning og Forhøret udsat.

(fol. 222b) Aar 1844 den 14 October continuerede Forhøret i Anledning af Tyveriet hos Niels Rasmussens Enke i Østerkippinge.
_ fremlagde til Forhøret _ en U... fra forpagter Scheel paa Wilhelmsdahl betreffende et hos
(fol. 223a) ham forøvet Indbrudstyveri, hvorved et bortstjaalet en deel Flæsk. - Husmand Rasmus Bonnesen ved Wilhelmsdahl var efter Tilsigelse og afgav paa given Anledning følgende Forklaring: Ole Olsen har i _ _ Aar været i 'Tjeneste' hos forpagter Scheel som Høstmand og ligget der om Natten saa at han var bekendt med Gaardens _ . En Torsdag Aften i August Maaned dette Aar var han sendt til Kippinge for at anskaffe Høstfolk til den følgende Dag og samme Nat imellem Torsdag og Fredag skete der Indbrud i forpagter Scheels Sulekammer og en stor deel sammesteds værende Flæsk blev bortsk... .
Da der den paafølgende Fredag under Høstarbejdet i Marken blev talt en deel imellem Folkene om dette Natten forud paagaaende Tyveri, siger Deponenten til Ole Olsen, at denne let kunne blive 'mistænkt' for Tyveriet, da hans Vest bagpaa var meget tilsmurt med Fidt og Sod eller Sværte, som af en røget Flæskesvær, denne Ole Olsen svarede dertil, at dette kunne ikke gøre noget, thi han havde Dagen forud baaret det _ Seletøj på Ryggen. Samme Dags Aften derimod, da Deponenten og Ole Olsen _ _ ud i Marken og de igen kom paa tale om Tyveriet sagde Ole Olsen, at han nok kunne betro Deponenten, hvorledes dette var gaaet til og fortalte han da, det var ham selv som i Forening med nu afdøde Indsidder Jens Skjerris og Husmand Christoffer Hansens Kone, som fortiden er arresteret, der havde forøvet dette Tyveri. Jens Skjerris havde først med et ...jern brudt en Steen i Muren til Sulekammeret ud og derefter havde først Ole Olsen og derpaa Christoffer Hansens Kone ogsaa _ udtaget en Sten og sagde Jens Skjerris _ _ "Nu ere vi alle lige gode og _ _" Efterat Hullet derefter var gjort stort nok var Jens Skjerris krøbet ind og havde taget Flæsket, som han havde rækket ud til de andre tvende, som derefter tage imod dette. - Ole Olsen fortalte ikke Deponenten noget om hvor det stjaalne Flæsk var bleven bragt hen og der blev ikke talt videre om dette Tyveri. Demitteret.

Derefter blev Arrestanten Ole Olsen løs og ledig fremstillet og _ nærmere examineret om Tyveriet hos Niels Rasmussens Enke. Han forklarer nu, at da han om Natten skildtes fra Jens Skjerris ved Fattighuset sagde denne, at han ville gaa hen for at laane en _ til at _ _ med den paafølgende Dag, men da Arrestanten efterat have fuldt Stine Skjerris' Søn og hans Kæreste paa Vejen til Vesterkippinge og paa tilbagevejen opholdt sig _ ikkun omtrent et Qvarterstid i Fattighuset hos Stine Skjerris, kom han til Husmand Christoffer Hansen for efter den Aftenen forud truffen Aftale at ledsage dennes Kone til Nykøbing, fandt han Jens Skjerris staaende i _ udenfor Huset medbringende en Sæk med Fjedre tæt stoppede, hvilke han efter sit sigende havde sammme Nat været henne at stjæle hos Niels Rasmussens Enke, og ville han have Arrestanten og Christoffers Kone til at tage den med sig til Nykøbing for at sælge den i Forening med Christoffers egne
(fol. 223b) Fjedre da han af Arrestanten havde Aftenen forud faaet at vide, at de agtede sig derhen i en saadant Ærinde. Arrestanten bankede først paa Vinduet, men da Christoffers Kone formodentlig ikke hørte det, bankede Jens Skjerris noget _ paa og hun kom da ud til dem, hvor Jens Skjerris da ogsaa fortalte hende hvorledes han havde faaet Fjederne og gentog for hende sin Anmodning om attage dem med og sælge dem i Nykøbing. De gik da ogsaa alle tre ind i Stuen til Christoffer Hansen og var det da begyndt at Dages saameget at de ikke behøvede Lys. Arrestanten erindrer ikke om Christoffer blev liggende i Sengen eller stod op og ei heller om Jens Skjerris udtrykkelig sagde til ham, hvor han havde taget Fjederne, men Christoffer nød baade Brændevin og Mad i Forening med Arrestanten og Jens Skjerris, og da de derefter gik bort for at bringe Fjederne til Nykøbing, sagde Jens Skjerris til Christoffer Hansen, at denne skulle feje nogle Fjedre som var bleven spildte paa Gulvet bort for at de ikke skulle blive fundne ved en mulig opstillet _ , da de Fjedre som han, nemlig Jens Skjerris, havde medbragte og som Arrestanten og Christoffers Kone nu stod i Begreb med at bringe til Salg i Nykøbing var stjaalne: - Uagtet saadan _ af Jens Skjerris ytrede Christoffer slet intet om at hans Kone skulle afholde sig fra at modtage de stjaalne Fjedre, men lod hende gaa bort med Arrestanten - Som en Følge af den Kunskab Christoffers Kone saaledes _ havde om Fjederne var det ufornødent for Arrestanten at fortælle hende paa Hjemvejen, at de vare stjaalne og han vil _ ikke erkende, at han har sagt til hende, at han havde deltaget med Jens Skjerris i Tyveriet.

Derefter blev Arrestantinden Karen Marie Nielsdatter løs og ledig fremtillet. Efterat Ole Olsens i Dag afgivne Forklaring var hende foreholdt, vedlægger hun da nu sin fuldkommen rigtig med tilhørende, at Jens Skjerris efterat hun og Ole Olsen var kommen ind i Stuen fortalte baade hendes Mand og hende, at de Fjedre som han hade medbragt og som hun skulle medtage til Salg i Nykøbing var stjaalne samme Nat uden at han dog udtrykkelig nævnede hvor han havde taget dem. Hun hørte ogsaa udtrykkelig at Jens Skjerris paamindede hende Mand, som var staaet op men formodentlig har lagt sig efter deres Bortgang om at bortfeje de tabte Fjedre for at de ikke skulle findes ved en ...søgning. Uagtet saadan Kunskab var hendes Mand ganske enig med hende i at hun skulle medbringe Fjederne til Salg. - Arrestantinden _ Ole Olsen finder intet at _ imod at give Niels Rasmussens Enke en Erstatning af 5 'Mark' 32 _ for de af dem solgte Fjedre - "Ingen af dem har hørt til de Lagner, som ogsaa skal være _ _ hos bemeldte Enke af Jens Skjerris"

Arrestanten Christoffer Hansen blev løs og ledig fremstillet og efterat Ole Olsens og hans Kones i Dag afgivne forklaringer var ham foreholdt, erkender han deels nu som fuldkommen rigtig og navnlig at Jens Skerris efterat have
(fol. 224a) fortalt hvorledes Fjederne var stjaalne paamindede ham, som var staaaet op af Sengen men siden igen lagde sig, om at feje de spildte Fjedre bort for at de ikke skulle findes ved en mulig _ . Han erkender saaledes ogsaa at han var enig med sin Kone om at hun i Forening med Ole Olsen søgte at sælge de af Jens Skjerris stjaalne Fjedre. - Ole Olsen og Karen Marie Nielsdatter forklarer nu ogsaa eenstemmig, at hun for de solgte Fjedre tilsammen fik 22 'Skilling' og af disse anvender 1 'Mark' 1 ' Skilling' til i Nykøbing at indkøbe _ 'Flæsk', _ Brændevin, 1 Brød, nogen 'Rødløg' _ og _, samt et _ som Christoffer Hansen havde bedt dem om at _ sig. De øvrige 2.1.6. har Karen Marie Torsdag _ Jens Skjerris for hans Andel af Fjederne - Christoffer Hansen finder intet at _ imod at Værdien af de af Jens Skjerris medbragte Fjedre ansættes til 5 'Mark' 32 'Skilling'.

Derefter blev Arrestanten Ole Olsen examineret i Anledning af Rasmus Bonnesens i Dag afgivne Forklaring som blev ham foreholdt, og han ..forstået med denne, men han vil ikke erkende, at han har fortalt noget om Tyveriet paa Wilhelmsdahl og endnu mindre at han selv har deltaget deri. Derimod er det sandt, at Rasmus Bonnesen som af ham omforklaret, har dagen efter at Tyveriet var 'sket', talt til Arrestanten om hans tilsmurte Vest og derpaa det ligeledes omforklarede svar at det var Seletøjet som var Skyld deri.

Arrestantinden Karen Marie Nielsdatter, som igen blev fremkaldt, nægtede ogsaa aldeles at have deltaget i det omhandlede Tyveri eller at have nogen Kunskab om Gerningsmanden. Hun saavelsom de tvende Arrestanter blev igen overleverede til Bevogtning og Forhøret udsat.

(Fol. 224b) Aar 1844 den 17 October continuerede Forhøret i Anledning af Tyveriet hos Niels Rasmussens Enke.
Først blev Arrestanten Ole Olsen løs og ledig fremstillet og blev hans Skudsmaalsbog med tilhørende Attest fra Jens Jensen i Sønder Alslev fremlagt til Forhøret, Følge efter at det er besørget ind... hos hans givte Søster, hvor det 'bevares'. Arrestanten vedkender sig dette Skudsmaal som sig paagældende og forklarer foresten, at han tvende Gange forhen er straffet for Tyveri, nemlig første Gang i slutningen af Aar 1834 med 3 gang 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød efter Falster Birks Exekvente Dom som blev appelleret til Overretten og Højesteret og i begge Instanser stadfæstet, og anden Gang i Aaret 1835 efter Falster Birks Exekvente Dom med 1 Aars Forbedringshusarbejde med hvilken Dom han bekendte sig tilfreds, men den blev appelleret til Overretten efter Stiftamtets Foranstaltning og der stadfæstet. - Han har ikke havt nogen _ siden han tjente hos Gmd. Rasmus Boisen i Stouby i Væggerløse Sogn i Sommeren 1843og han staar saaledes nu anført i bemeldte Sogns Lægdsrulle; og han har aldrig været 'upskrevet' til den staaende Hær. - Han benægter oftere at have været straffet end som anført. - Han blev igen overleveret til Bevogtning.

Igen blev Arrestantinden Karen Marie Nielsdatter løs og ledig fremstillet og forklarer om sin Stilling: At hun fyldte sit 26 Aar den 14 Marts d.Aa. og er født i Stubberup i Tingsted Sogn, hvor hendes Fader Niels Abrahamsen dengang var Husmand, men nu forsørges af Fattighuset i Nykøbing. Hendes Moder Ane Pedersdatter død. I en Alder af 14 Aar blev hun confirmeret i Nykøbing Kirke, da hendes Fader paa
(Fol. 225a) den Tid boede i A... i Systofte. - Efter sin Confirmation kom hun i ½ Aar i Tjeneste os Fyrinspektøren Ritmester Linderstrøm på Gedserodde, men derefter kom hun Hjem til sin Fader i 4 a 5 Aar og tjente derefter hos Forpagter Neuhausen paa Westenborg i ½ Aar, var atter noget Hjemme hos sin Fader og flyttede med ham til Taagerup, hvorefter hun kom til at tjene hos Jens _ i Nørre Taastrup ½ Aar, paa Dalbygaarden i et Aar og kom derpaa i tjeneste os Gmd. 'Rasmus Hansen' i 'Wervel' under hvilken Tjeneste hus blev besvangret og blev derefter givt med sin nuværende Mand.
Forinden hun første Gang kom Hjem til sin Fader tjente hun hos Bjørresen paa 'Højmøllen'. - Med sin Mand boede hun først i 1½ Aar i Nørre Vedby forinden de flyttede til Kippinge. - Hun benægter forhen at have været straffet. - I sin Bopæl har hun sin Skudsmaalsbog, som vil kunne _ nærmere Oplysning. - Hun blev løsladt af Arresten.

Igen blev Arrestanten Christoffer Hansen løs og ledig fremstillet og forklarer han om sin Stilling: At han er 33 eller 34 Aar gammel, født i Nørre Vedby, hvor hans Fader Hans, der døde faa Aar efter hans Fødsel, var Husmand, men hans Moder Maren Pedersdatter [Hansdatter] lever endnu. I en Alder af omtrent 14 a 15 Aar er han confirmeret i Nørre Alslev Kirke og kom strax efter i Tjeneste hos derværende Gmd. Niels Kjep i Nørre Grimmelstrup i 2½ Aar, hos Gmd. Peder Sørensen i Nørre Vedby i et eller to Aar, hos Niels Kjep igen 2 Aar, som at han i det hele tjente denne Mand i 5 Aar; hos Gmd. Simon Poulsen i Østerkippinge i 2 Maaneder, hos Niels Jyde og Niels Badskjær i Sandby i 2½ Aar og derfra til Færgemand Pedersen i Guldborg, hvorefter han for omtrent 3 Aar siden blev givt. - Hans Skudsmaalsbog, som han har i sit Hjem, vil opgive nærmere Oplysning. - Medens han tjente hos Peder Sørensen for omtrent 5 Aar siden blev han straffet for Forfalskning af sin Skudsmaalsbog med Fængsel paa Vand og Brød 4 gang 5 Dage, men ellers har han ikke været straffet. - Han har trukket Frilod og staar anført i Maribo Amt 6 Lægd under Nr. 188. - Han blev løsladt af Arresten og Forhøret sluttet for i Udskrift at tilstedes Stiftamtet til nærmere Resolution

Billede

Kilder


1 Torkilstrup kirkebog, 1830-1843 folio 109, opslag 112.

2 Nørre Vedby kirkebog, 1797-1831 opslag 60.

3 Nørre Alslev kirkebog, 1855-1888 side 288, opslag 204. .... Skifteprotokol, Stubbekøbing herred 1869-1879.

4 Rigsarkivet, Falster Birk, politirapport 1843-1847, folio 225a.

5 Dansk Demografisk Database/Folketælling.

6 Kippinge kirkebog, KM 1838-1853 folio 111, opslag 104.

7 Arkivalieronline (www.sa.dk), opslag 15.

8 Nykøbing Falster kirkebog, HM 1841-1846 folio 96, opslag 96.

9 Arkivalieronline (www.sa.dk), opslag 14.

10 Tingsted kirkebog, 1813-1824 side 57, opslag 64.

11 Nørre Alslev kirkebog, 1889-1891 opslag 19.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com