HENRICH Jensen Uttrup
(-1691)
KIRSTEN Jensdatter
(-1676)
Didrik Henrichsen Uttrup
(Ca. 1671-1737)

 

Familie

Didrik Henrichsen Uttrup

  • Født: Ca. 1671, Ålborg
  • Død: Sep. 1737 i en alder af ca. 66 år
  • Begravet: 26 Sep. 1737, Ålborg Budolfi sogn, Fleskum herred, Ålborg amt 1
Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Nævnes, Feb. 1691. 2 i skiftet efter sin far - Didrik Henriksen i hans alders 19 år

• Gift: med Anne Kathrine Hansdatter Steiners, 13 Jan. 1704, Ålborg Budolfi sogn, Fleskum herred, Ålborg amt. 3

• -. 4 Assistent i Trankebar omkr. 1703. Avancerede 1/9 1704 til Tolder (med 10 Rdl. mlg.). Ansøgte 10/1 og om gage, der svarede til hans Charge, han havde da tjent Ostindisk Kompagni 17 år i Indien - får den 12/1 tillagt 12 rdl. mlg.

• -. 4 "Fik Skade paa sin højre Haand af Skipper Claus Thaae" og måtte opgive stillingen - formodentlig ved underretningen herom ansøgte hans svoger, slotsbetjent på Københavns Slot, Anders Nielsen, 1718 kongen om arv efter Didrik Uttrup, "der med Hustru og Børn skal være døde" og kongen befalede 15/9 1718 at arven skulle udbetales ham, om der ikke var andre arvinger - Didrik levede imidlertid ret vel, og allerede 28/7 1716 ansøgte han om pladsen igen og en skriver til hjælp, men blev holdt hen - ansøgte igen 6/12 1718 om at blive tolder som før og blev antaget på Approb.

• -, 1722. 5 sender en pengesum på 300 Rdl. med skibet "Græven af Laurvigen" fra Tranquebar til fordeling blandt slægt og venner, herunder til søsteren Karen Henriksdatter Uttrup, boende i Råby i enkestand efter hendes sal. mand, Søren Lauridsen Munch, forrige forvalter på Dronninglund.:

Raadstuekopibog 1720 - 1722 (D. 1.29) side 806: Fredagen d. 21.8.1722, fremkom på Aalborg Raadstue, velfornemme, Thøger Henriksen, Borger og Handelsmand her sammesteds, som hafde med sig tvende borgere, velfornemme Hans Christensen og Didrik Vitchen, Kobbersmed, begge Borgere og indvaanere ibd. og begjærede af hannem under Raadstuegled en Attest matte forundes i Henseende han er forbragt, at hans broder, Didrik Henriksen Uttrup, nuværende i Trancqvebar i Ostindien, skal med et hjemkommen skib, kaldet"Græven af Laurvigen" medsendt for sine Venner og Slægtninge en Gave af 300 Rdl., nu skal være i bevaring bestaaende hos højagtbare og velfornemme, Anders Nielsen, Husgeraadskarl paa Københavns Slot - efter en forevist Hirsive (kundgørelse) tilskrevne velædle Hr. Borgmester Christen Giørup fra bemelte Snr. Anders Nielsen, dateret København 11.8.1722 - og indskrefet Thøger Henriksen Uttrup paarørende, som foregiven nu tilvisse at vide, om denne Gave skal uddeles til samtlige Didrik Henriksen Uttrups paarørende, eller nogle af dem især, saa alligevel har han fremstillet disse berørte 2 mand, Hans Christensen og Didrik Vitchen, som nu begge ved Eed har tilstaaet, at de til fulde ej ved flere nær paarørende at være kand faa lod og del i forbenævnte Didrik Henriksen Uttrups hertil fremsendte Gave. - Didrik Henriksen er bamefødt her i Aalborg af ægte Forældre. Hans Fader var: Henrik Jensen Uttrup, Moderen, Kirsten Jensdatter, som begge for lang tid siden er døde. -. Og aflede sammen hans sal. Forældre i Ægteskab, som de efterlod: 1) Mette Henriksdatter, som lever, og er i Ægteskab med Knud Christensen, Borger og Handelsmand her i Aalborg 2) Else Henriksclatter, som var i Ægteskab med Hans Lauridsen, forrige Organist her ibid., som for for nogen Tid siden døde 3) Karen Henriksdatter, som lever og er her udi paa Landet boende i en By, kaldet Raaby, 6 Mile herfra, der i Enkestand efter hendes sal. afdøde Mand, Søren Lauridsen Munk, forrige Forvalter paa Dronninglund i Vendsyssel. 4) Anne Henriksdatter, som var i Ægteskab med Bernt Steffensen, Naalemager, er ibid. - som begge for nogen Tid siden døde. 5) Kirsten Henriksdatter, som endnu lever og er i Enkestand og Condition hos Hr. Etatsraad Bilde, Ellinggaard i Vendsyssel. Hendes sal. afdøde Mand, Hr. Frans Archtander, forrige Hospitalspræst her i Byen. 6) Anne Margrethe Henriksdatter, som lever og er hos sin Broder, Tkøger Henriksen her i Byen boende 7) Thøger Henriksen. - Margrethe Nieisdatter, Henrik J. Uttrups 3die Kone lever endnu. 8) Anna Marie Henriksdatter bor hos sin Moder. Derefter nævnes nogle børnebørn. Thøger Henriksen blev udnævnt til at forestå uddelingen af nævnte, da han var en vederhæftig Mand.
Aalborg Ut supra
Conrad Rye.

• Ved død. 67 år, 9 måneder


Billede

Kilder


1 Ålborg Ansgar kirkebog, 1719-1764 opslag 381.

2 -, Ålborg by og birk skiftebrev 1691, B37, nr. 556.

3 Budolfi kirkebog, 1691-1718 opslag 32.

4 Rigsarkivet, Dansk-Ostindisk personalhistorie (seddelarkiv).

5 Frederik Munk: "Slægten Munk, der begynder som slægten Fuglsang i 1690'erne .." ikke udgivet. .... Pape, J.: "Søren Lauridsen Munch, forvalter på Dronninglund omkr. 1695 og hans efterslægt", i Personalhistorisk Tidsskrift 1977-78.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com