pil
SIMON Christensen
(1640-Ca. 1711)
ANE MARIE Pedersdatter Pilegaard
(1634-)
JOHAN Jensen Groth
(1661-1747)
METTE Simonsdatter
(1666-1746)
Jens Johansen Groth
(1693-1778)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

Jens Johansen Groth

  • Født: 7 Maj 1693, Ærø 1
  • Ægteskab (1): Ukendt den 28 Nov. 1724 i Rise sogn, Ærø herred, Svendborg amt
  • Død: Jun. 1778, Ærøskøbing sogn, Ærø herred, Svendborg amt i en alder af 85 år
  • Begravet: 14 Jun. 1778 2
Billede

  Notater:

Iflg hans egne optegnelser født i Brenderup, men der er muligvis tale om en afskrivningsfejl. Lokaliteten ukendt i Tranderup sogn. Ikke fundet i Brenderup sogns kirkebog. Kirkebog for Tranderup sogn findes først fra 1733.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Trolovelse, 21 Jun. 1724. 3 Jens Groth og jomfru Anne Cathrina Rabe. Forlovere: Johan Groth og Jacob Rabe

• Gift: med Anna Catharina Rabe, 28 Nov. 1724, Rise sogn, Ærø herred, Svendborg amt. 4
døbt 30/12 1703 i Rise sogn, datter af Jacob Rabe. Begravet i Marstal 4/4 1776 (70 år !) - " Jens Groth, og min Kjæreste, Anne Cathrine Rabe, Bryllup paa Gravensteen her paa Ærroe. Texten over Anne Cathrine Groth er beskrevet hos Esaias Propheten udi hans 61de Capitel 10de Vers. Texten over mig, Jens Groth, er beskreven udi d. 54. Davids Psalme, 6. og 7. Vers"

• Erhverv. 5 hjælpedegn hos sin far ved embedet i St. Rise

• Bopæl, 1728. Ærøskøbing sogn, kaldes Monsr.

• Barn begraves, 12 Nov. 1731. 6 en dødfødt søn

• Bopæl, 1739. Marstal sogn

• Barn dør, 25 Mar. 1740. 7 sønnen Simon i Marstal, døbt 6/5 1737, født i Ærøskøbing (Marstal kirkebog mangler døde i perioden)

• Ved død. 85 år

• Skifte, 1778. 8 forrige tingskriver udi Gudsgave len, afgangen hos sin svigersøn Morten Birchholm, hvor han logede.
Arvinger:
søn Johann Groth, fuldmægtig ude hendes majestæt enkedronningens sølv-taffel i København.
søn Simon Peter Groth, karl ved hans majestæt kongens sølv-taffel i København
datter Sophia Margretha, enke efter Bødtker, forhen degn i Tranderup
datter Sophia Amalia Groth, ugift, 50 år gammel
datter Mette Maria gift med humlefører Hans Clausen Mohr i Sundsmark
datter Elisabeth Charlotte gift med Morten Birchholm
datter Johanne Anthonethe gift med Marcus Nagel, skipper


"Den Grothske Families Genealogie fra Aaret 1661". Jens Groths familieoptegnelser, videreført af hans søn Simon Peter Groth

Kurt Andersen og Svend Åge Trolle-Christensen har transskriperet denne genealogie fra en fotokopi, de har modtaget fra Ketty Lykke Jensen, desværre uden kildeangivelse. Ketty Lykke Jensens dokument er mest sandsynligt en afskrift, da der er flere dokumenterbare fejl.

Jens Johansen Groth (1693-1778):
Aar 1661 d. 17 Juni er min kjære Fader, Johan Jensen Groth, født udi Assens i Fyen; døde i Riise Degnebolig d. 20/4 1747.
1. 1687 d. 28/4 Kl. 7 Eftermiddag er min Broder, Simon Groth, fød udi Tranderup Præstegaard; død d. 24/6 1752 i Ærøskøbing.
2. 1690 d. 31/1 er Anne Marie fød; døde udi Tranderup Præstegaard d. 1/11 1718.
3. 1692 de. 23/6 blev Anne fød; døde d. 25/6 s.A.
4. 1693 d. 7/5 er jeg, Jens Groth, fød i Brenderup (død d. 14/6 1778).
5. 1695 d. 26/9 er Peder Groth fød udi Brenderup.
6. 1698 d. 21/4 er Anne Cathrine fød udi Brenderup; døde 1725 i Barselseng med 2 Børn i Marstal.
7. 1700 d. 23/12 er Andreas Groth fød i Riise; døde d. 12/5 1754 i Dunkjer. [begravet 4/7 1754 iflg. Rise kirkebog]
8. 1703 d. 4/12 er Jørgen Johansen Groth fød i Riise; døde ? [må være den søn af degnen Johan Groth, der begraves i Rise 16/2 1706]
9. 1705 d. 30/10 er Hans Christian Groth født.
10. 1707 d. 25/10 er Sophie Amalie født i Riise; døde af Smaaekopper i Præstegaarden paa Strynøe 1726.
11. 1710 d. 13/3 er Marie Elisabeth Groth født; døde i Riise 1717.

Aar 1724 d. 28. Novembr havde jeg, Jens Groth, og min Kjæreste, Anne Cathrine Rabe, Bryllup paa Gravensteen her paa Ærroe. Texten over Anne Cathrine Groth er beskrevet hos Esaias Propheten udi hans 61de Capitel 10de Vers. Texten over mig, Jens Groth, er beskreven udi d. 54. Davids Psalme, 6. og 7. Vers.

1. 1726 d. 26/1 Kl. 6 er min Datter, Sophie Margrethe, fød paa Gravensteen; døde 1779 i Tranderup.
2. 1728 d. 26/4 blev Sophie Amalie født her i Kjöbing [Ærøskøbing] om Morgenen kl. 5. [døbt 2. søndag efter påske = 11/4 ?]
3. 1730 d. 14/2 om Morgenen Kl. 6 er min ældste Søn, Jacob Rabe, fød; døde paa Hjemreisen fra Ostindien 1753; 1749 d. 23/2 reiste min ældste Søn, Jacob Rabe Jensen Groth, til Amsterdam for at søge sit Brød og Lykke ved St..... Gud give ham Naade og Bestemmelse efter Ønske, Gud til Ære og hannem selv og St.... til Glæde og Nytte. Amen!
4. 1731 d. 5/12 Kl. 5 blev min elskte Kjæreste forløst med en død Søn.
5. 1732 d. 30/11 om Morgenen Kl. 4 blev min Kjæreste forløst med en Datter, Mette Maria.
6. 1735 d. 10/6 Kl. 2 om Efterm. blev min Søn, Johan Jensen Groth, født udi [...]
d. 5.10 1757 reiste han til København og kom i Tjeneste paa det hoikongelige Slot ved Sø[l]vtaffelet hos Hrr. Jacob Fabritius; død i Veile som Tolder og Postmester de. 2/5 1791.
7. 1737 d. 29/4 Kl. 3 om Morgenen er min Søn, Simon Groth, født; døde d. 25/3 1740 i Marstal Kl. 6.
8. 1739 d. 13/8 Kl. 4 om Morgenen er min Datter, Elisabeth Charlotte, fød udi Marstal.
d. 10/11 1739 døde min Svoger, Marcus Rabe, udi Tandslæt Præstegaard på Als.
9. 1743 d. 11/7 Kl. 3 om Morgenen blev min Datter, Johanne Antonette, født i Marstal.
1744 d. 22/1 havde min ældste Datter, Sophie Margrethe Groth, Bryllup med hendes Mand, Hoiærværdige og Hoiædle Hrr Studiosus Jeppe Bødtker, Degn i Tranderup, og blev celebreret i Marstal: døde d. 19/9 1769
1746 d. 6/10 døde min salig Moder og blev begraven udi Riise Kirke d. 10/10. 80 Aar gl.
10. 1747 d. 25/3 om Morgenen Kl. 9 blev min Søn, Simon Peter, født i Marstal; kom til Slottet i Marts 1761, blev Consumptions Inspecteur i Svendborg 1778, blev Toldinspecteur 1797 d. 1/4 og Told og Consumptions Casseer i Kjøge d. 6/3 1799.
1747 d. 20/4 døde min salig kjære Moder [fejl: skal være Fader] og blev begraven i Riise Kirke de. 25/4, 87 Aar gl. og 16 Uger.
1759 d. 9/8 havde min Datter, Mette Maria Groth, Bryllup i Faaborg med hendes Mand, Hans Mohr; deres Bryllups Hoitid blev celebreret udi Hrr Claus Jensens Huus i Faaborg.

Simon Peter Groth (1727-1812)
1778 d. 28/10 holdte jeg, Simon Peter Groth, og Kiæreste, Dorothea Magdalena Müller, vores Bryllup i Helsingoer hos min Svigerfader, Hans Peter Müller, Borger, Bager og Kirkeværge sammesteds.
1780 Løverdag d. 25/3 blev Hrr Jinspecteur Simon Groths og Doroteha Magdalene Müllers Datter hjemmedøbt og kaldet Anna Maria, født d. 23/3 1780, og gift med Urtekræmmer Nic.Jac. Grave d. 7/8 1804; lykkelig og vel forløst med en Søn d. 16/8 1805 Kl. 4.
1781 Fredagen d. 24/8 hjemmedøbt en Søn, kaldet Hans Henrik, født d. 23/8 og gift med Jomfrue Marie Schiødt d. 3/10 1810; d. 20/9 1811 forløst med 1 Søn.
1782 d. 23/9 hjemmedøbt 1 Datter, kaldet Cathrine Elisabeth, født d. 21/9 1782; forlovet med Stud. theologiæ H.E. Wolf d. 3/11 1803, gift d. 14/7 1808 med sin Brudgom som Feldtpræst i Holsteen - reiste her fra Taaderup Præstegaard d. 19. ditto. Gud ledsage dem!
1783 d. 25/8 begraves paa St. Nicolay Kirkes vestre Urtegaard i Svendborg Hrr Inspecteurens dødfødte Søn.
1785 Fredag d. 7/1 hjemmedøbt en Datter, kaldet Sophia Hedevig, født d. 5/1, gift Joh. Peter Groth d. 24/7 1812.
1787 d. 20/6 Kl. 3 om Morgenen blev min kjære Kone lykkelig og vel forløst med en Søn, som d. 22de ved Hjemmedaab blev kaldet Jens Peter Groth; forlovet d. 20. ? 1808 med velædle Jomfrue Trine Arends; d. 20/6 1811 holdt Brylup; d. 28/9 s. A.: 1 Datter Dorothea Sophie Groth.
1789 d. 27/8 Kl. 3 3/4 om Morgenen blev min Kone lykkelig og vel forløst med en Datter, som d. 28. ved Hjemmedaab blev kaldet Jngeborg Charlotte.
1792 d. 22/12 blev min kjære Kone lykkelig og vel forløst med en Søn, som Dagen efter ved Hjemmedaab blev kaldt Carl Severin.
1803 d. 28/10 helligholdt jeg, Simon Peter Groth, og Kone, Dorothea Magdalena, vores Sølvbryllup efter et lykkeligt Ægteskab af 25 Aar her i Kjøge.

Billede

Jens gift med Anne Cathrina Rabe den 28 Nov. 1724 i Rise sogn, Ærø herred, Svendborg amt.


Billede

Kilder


1 "Den Grothske Families Genealogie fra Aaret 1661". Jens Groths familieoptegnelser, videreført af hans søn Simon Peter Groth (se under JOHAN Jensen Groth).

2 Ærøskøbing kirkebog, 1744-1785 opslag 450.

3 Rise kirkebog, 1698-1728 opslag 299.

4 Rise kirkebog, 1698-1728 opslag 304 (vielsen) + 75 (hustruens dåb). .... Marstal kirkebog, 1766-1814 opslag 9 (ægtefællens død). .... "Den Grothske Families Genealogie fra Aaret 1661". Jens Groths familieoptegnelser, videreført af hans søn Simon Peter Groth (se under JOHAN Jensen Groth).

5 Ib Christensen: "Efterkommere af Christen Pedersen Pilegaard" (aerogenealogy.dk/aeroslaegt/pilegaaard.pdf), (Marstal sogns skolehistorie i Mikkel Eriksens arkiv på LAO).

6 Ærøskøbing kirkebog, 1715-1744 opslag 214.

7 Ærøskøbing kirkebog, 1715-1744 opslag 323. .... "Den Grothske Families Genealogie fra Aaret 1661". Jens Groths familieoptegnelser, videreført af hans søn Simon Peter Groth (se under JOHAN Jensen Groth).

8 Skifteprotokol, Søbygaard-Gudsgave len 1771-1790 III side 378-381.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com