JOHAN Jensen Groth
(1661-1747)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. METTE Simonsdatter

JOHAN Jensen Groth

  • Født: 17 Jun. 1661, Assens Sogn, Båg Herred, Odense Amt 2
  • Ægteskab (1): METTE Simonsdatter cirka 1687 i Tranderup sogn, Ærø herred, Svendborg amt 1
  • Død: 20 Apr. 1747, Rise sogn, Ærø herred, Svendborg amt i en alder af 85 år 2
  • Begravet: 25 Apr. 1747
Billede

  Notater:

Min 5 x tipoldefar.

  Forskningsnotater:

Iflg. Thorvald Lindhard er han søn af gæstgiver og stadskaptajn Jens Johansen Groth i Assens. Thorvald Lindhard skriver, at Johans bror Berthel i 1687 skriver et brev til Jens Bircherod, bispeamanuensis hos biskop Kingo i Odense, hvor han beder ham gøre noget for hans lille bror, som trænger til en stilling. (Thorvald Lindhard: "Lise Groth's slægt" i Personalhistorisk Tidsskrift 10 rk. bind 6, side 94-96).
Iflg. Ketty Lykke Jensen er han født i Assens 17/6 1661 som søn af Jens Johansen Groth, stadskaptajn i Assens, og hustru Anna Berthelsen. (Ketty Lykke Jensen: "Slægten Groth. Meddelelser om efterkommere af Stadskaptajn Jens Johansen Groth" )
Ingen af de to forfatteren angiver, hvilke kilder de har brugt for at nå til konklussion af familieskabet.
*
Ved folketællingen 1769 i Ærøskøbing købstad findes 5 personer med efternavnet Groth - de 4 er Johan Jensen Groths børnebørn: Simon Johansen Groths sønner Albret og Peiter og Hans Christians sønner Jens Hansen Groth og Johan.
Den 5. person er Jens Groths Enke, 45 år med 2 sønner på 13 og 2 år og en datter på 5 år. Hendes mand Jens Groth, født ca. 1721 kan ikke placeret som barnebarn af Johan Jensen Groth. Jens Groths børn er Hans døbt 22/2 1756, Kirstine døbt 13/5 1764 og Jens 2/11 1766 (opslag 183, 295 og 317). Datteren Kirstine gift i 1802 med enkemanden Clausen Weber (opslag 160).

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Uddannelse, 9 Aug. 1683. 3 immatrikuleret ved Christian-Albrecht-Universität i Kiel

• Uddannelse. 4 immatrikuleret ved Københavns Universitet (Johannes Jani Groott)

• Erhverv, Omkr 1690. 4 kapellan i Tranderup sogn, Ærø herred

• Barn dør, 25 Jun. 1692. 2 datteren Anne, født 23/6 s.å.

• Erhverv, Før 29 Apr. 1699. 5 degn i Rise sogn, Ærø herred - bopæl i Store Rise

• Barn begraves, 16 Feb. 1706. 6 degnen Johan Groths søn af Riise - formodentlig sønnen Jørgen, født 4/12 1703

• -, 17 Okt. 1740. 7 sognepræst August Kuhlmann skriver til biskoppen "Embedet bliver forsømt, med da Degnen nu er gammel, vil han godt afstaa Kaldet til en anden, der vil give ham noget til Ophold" - herefter indgås skriftlig aftale med Johan Jensen Bindesbølle, student fra Odense, som skal catechisere [undervise]


"Den Grothske Families Genealogie fra Aaret 1661". Jens Groths familieoptegnelser, videreført af hans søn Simon Peter Groth

Kurt Andersen og Svend Åge Trolle-Christensen har transskriperet denne genealogie fra en fotokopi, som de har modtaget fra Ketty Lykke Jensen, desværre uden kildeangivelse.
Ketty Lykke Jensens dokument er mest sandsynligt en afskrift, da der er flere dokumenterbare fejl.

Jens Johansen Groth (1693-1778):
Aar 1661 d. 17 Juni er min kjære Fader, Johan Jensen Groth, født udi Assens i Fyen; døde i Riise Degnebolig d. 20/4 1747.
1. 1687 d. 28/4 Kl. 7 Eftermiddag er min Broder, Simon Groth, fød udi Tranderup Præstegaard; død d. 24/6 1752 i Ærøskøbing.
2. 1690 d. 31/1 er Anne Marie fød; døde udi Tranderup Præstegaard d. 1/11 1718.
3. 1692 de. 23/6 blev Anne fød; døde d. 25/6 s.A.
4. 1693 d. 7/5 er jeg, Jens Groth, fød i Brenderup (død d. 14/6 1778).
5. 1695 d. 26/9 er Peder Groth fød udi Brenderup.
6. 1698 d. 21/4 er Anne Cathrine fød udi Brenderup; døde 1725 i Barselseng med 2 Børn i Marstal.
7. 1700 d. 23/12 er Andreas Groth fød i Riise; døde d. 12/5 1754 i Dunkjer. [begravet 4/7 1754 iflg. Rise kirkebog]
8. 1703 d. 4/12 er Jørgen Johansen Groth fød i Riise; døde ? [må være den søn af degnen Johan Groth, der begraves i Rise 16/2 1706]
9. 1705 d. 30/10 er Hans Christian Groth født.
10. 1707 d. 25/10 er Sophie Amalie født i Riise; døde af Smaaekopper i Præstegaarden paa Strynøe 1726.
11. 1710 d. 13/3 er Marie Elisabeth Groth født; døde i Riise 1717.

Aar 1724 d. 28. Novembr havde jeg, Jens Groth, og min Kjæreste, Anne Cathrine Rabe, Bryllup paa Gravensteen her paa Ærroe. Texten over Anne Cathrine Groth er beskrevet hos Esaias Propheten udi hans 61de Capitel 10de Vers. Texten over mig, Jens Groth, er beskreven udi d. 54. Davids Psalme, 6. og 7. Vers.

1. 1726 d. 26/1 Kl. 6 er min Datter, Sophie Margrethe, fød paa Gravensteen; døde 1779 i Tranderup.
2. 1728 d. 26/4 blev Sophie Amalie født her i Kjöbing [Ærøskøbing] om Morgenen kl. 5. [døbt 2. søndag efter påske = 11/4 ?]
3. 1730 d. 14/2 om Morgenen Kl. 6 er min ældste Søn, Jacob Rabe, fød; døde paa Hjemreisen fra Ostindien 1753; 1749 d. 23/2 reiste min ældste Søn, Jacob Rabe Jensen Groth, til Amsterdam for at søge sit Brød og Lykke ved St..... Gud give ham Naade og Bestemmelse efter Ønske, Gud til Ære og hannem selv og St.... til Glæde og Nytte. Amen!
4. 1731 d. 5/12 Kl. 5 blev min elskte Kjæreste forløst med en død Søn.
5. 1732 d. 30/11 om Morgenen Kl. 4 blev min Kjæreste forløst med en Datter, Mette Maria.
6. 1735 d. 10/6 Kl. 2 om Efterm. blev min Søn, Johan Jensen Groth, født udi [...] d. 5.10 1757 reiste han til København og kom i Tjeneste paa det hoikongelige Slot ved Sø[l]vtaffelet hos Hrr. Jacob Fabritius; død i Veile som Tolder og Postmester de. 2/5 1791.
7. 1737 d. 29/4 Kl. 3 om Morgenen er min Søn, Simon Groth, født; døde d. 25/3 1740 i Marstal Kl. 6.
8. 1739 d. 13/8 Kl. 4 om Morgenen er min Datter, Elisabeth Charlotte, fød udi Marstal.
d. 10/11 1739 døde min Svoger, Marcus Rabe, udi Tandslæt Præstegaard på Als.
9. 1743 d. 11/7 Kl. 3 om Morgenen blev min Datter, Johanne Antonette, født i Marstal.
1744 d. 22/1 havde min ældste Datter, Sophie Margrethe Groth, Bryllup med hendes Mand, Hoiærværdige og Hoiædle Hrr Studiosus Jeppe Bødtker, Degn i Tranderup, og blev celebreret i Marstal: døde d. 19/9 1769
1746 d. 6/10 døde min salig Moder og blev begraven udi Riise Kirke d. 10/10. 80 Aar gl.
10. 1747 d. 25/3 om Morgenen Kl. 9 blev min Søn, Simon Peter, født i Marstal; kom til Slottet i Marts 1761, blev Consumptions Inspecteur i Svendborg 1778, blev Toldinspecteur 1797 d. 1/4 og Told og Consumptions Casseer i Kjøge d. 6/3 1799.
1747 d. 20/4 døde min salig kjære Moder [fejl: skal være Fader] og blev begraven i Riise Kirke de. 25/4, 87 Aar gl. og 16 Uger.
1759 d. 9/8 havde min Datter, Mette Maria Groth, Bryllup i Faaborg med hendes Mand, Hans Mohr; deres Bryllups Hoitid blev celebreret udi Hrr Claus Jensens Huus i Faaborg.

Simon Peter Groth (1727-1812)
1778 d. 28/10 holdte jeg, Simon Peter Groth, og Kiæreste, Dorothea Magdalena Müller, vores Bryllup i Helsingoer hos min Svigerfader, Hans Peter Müller, Borger, Bager og Kirkeværge sammesteds.1780 Løverdag d. 25/3 blev Hrr Jinspecteur Simon Groths og Doroteha Magdalene Müllers Datter hjemmedøbt og kaldet Anna Maria, født d. 23/3 1780, og gift med Urtekræmmer Nic.Jac. Grave d. 7/8 1804; lykkelig og vel forløst med en Søn d. 16/8 1805 Kl. 4.
1781 Fredagen d. 24/8 hjemmedøbt en Søn, kaldet Hans Henrik, født d. 23/8 og gift med Jomfrue Marie Schiødt d. 3/10 1810; d. 20/9 1811 forløst med 1 Søn.
1782 d. 23/9 hjemmedøbt 1 Datter, kaldet Cathrine Elisabeth, født d. 21/9 1782; forlovet med Stud. theologiæ H.E. Wolf d. 3/11 1803, gift d. 14/7 1808 med sin Brudgom som Feldtpræst i Holsteen - reiste her fra Taaderup Præstegaard d. 19. ditto. Gud ledsage dem!
1783 d. 25/8 begraves paa St. Nicolay Kirkes vestre Urtegaard i Svendborg Hrr Inspecteurens dødfødte Søn.
1785 Fredag d. 7/1 hjemmedøbt en Datter, kaldet Sophia Hedevig, født d. 5/1, gift Joh. Peter Groth d. 24/7 1812.
1787 d. 20/6 Kl. 3 om Morgenen blev min kjære Kone lykkelig og vel forløst med en Søn, som d. 22de ved Hjemmedaab blev kaldet Jens Peter Groth; forlovet d. 20. ? 1808 med velædle Jomfrue Trine Arends; d. 20/6 1811 holdt Brylup; d. 28/9 s. A.: 1 Datter Dorothea Sophie Groth.
1789 d. 27/8 Kl. 3 3/4 om Morgenen blev min Kone lykkelig og vel forløst med en Datter, som d. 28. ved Hjemmedaab blev kaldet Jngeborg Charlotte.
1792 d. 22/12 blev min kjære Kone lykkelig og vel forløst med en Søn, som Dagen efter ved Hjemmedaab blev kaldt Carl Severin.
1803 d. 28/10 helligholdt jeg, Simon Peter Groth, og Kone, Dorothea Magdalena, vores Sølvbryllup efter et lykkeligt Ægteskab af 25 Aar her i Kjøge.

Billede

JOHAN gift med METTE Simonsdatter, datter af SIMON Christensen og ANE MARIE Pedersdatter Pilegaard, cirka 1687 i Tranderup sogn, Ærø herred, Svendborg amt.1 (METTE Simonsdatter blev født i 1666 i Tranderup sogn, Ærø herred, Svendborg amt, døde den 6 Okt. 1746 i Rise sogn, Ærø herred, Svendborg amt og blev begravet den 10 Okt. 1746 2.)


Billede

Kilder


1 Ib Christensen: "Efterkommere af Christen Pedersen Pilegaard" (aerogenealogy.dk/aeroslaegt/pilegaaard.pdf).

2 -, Jens Groth og Simon Peter Groths optegnelser.

3 -, H. Friis-Petersen: "Studenterne 1668-1739", 1945. .... -, Louis Bobé: "Om Universitetsmatrikler (Das Album der Christian-Albrecht-Universität zu Kiel 1665-1865)" i Personalhistorisk Tidsskrift, 7. række bind 2, side 236.

4 -, H. Friis-Petersen: "Studenterne 1668-1739", 1945.

5 M. Eriksen: "Rise Sogns Gårde: fæstere og ejere og deres slægt", 1960, side 265. .... -, M. Eriksen "Rise Sogns Degne- og Skolehistorie" i Svendborg Amt Aarsskrift, 1931.

6 Rise kirkebog, 1698-1728 opslag 100.

7 -, M. Eriksen "Rise Sogns Degne- og Skolehistorie" i Svendborg Amt Aarsskrift, 1931.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 15 Apr. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com