NIELS ('Bang')
(ansl 1480-)

HANS Nielsen ('Bang')
(1523-1603)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. MAREN/MARIA Knudsdatter

HANS Nielsen ('Bang')

  • Født: 1523, Skamby sogn, Skam herred, Odense amt 1
  • Ægteskab (1): MAREN/MARIA Knudsdatter
  • Død: 29 Dec. 1603, Skamby sogn, Skam herred, Odense amt i en alder af 80 år 2
Billede

  Notater:

Billede: ligsten i Skamby kirke.
Kort før sin hustrus død kaldes han i sønnens kaldsbrev for "en gammel og skrøbelig mand". Han synes dog at have kommet sig igen, for 5 år senere gifter han sig 2. gang, og med denne sin anden hustru lever han i 10 år.

  Forskningsnotater:

"af slægten Bang, hvilket tilnavn han dog ikke brugte. Biskop Jakob Madsen anfører i sin visitatsborg, at han var født her i Skamby, uden at sige, hvem hans forældre var" (Samlinger til Fyens Historie og Typografie", bind 4, side 265, udgivet af Fyens Stifts litteraire Selskab) - tilnavnet "Bang" ses hverken i mester Jacob Madsens visitatsbog eller på ligstenen. Anton Blaabjerg mener, at det sansynligvis er en fejl, når han i Wibergs præstehistorie har fået dette efternavn.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Gift 1. gang: med Maria Knudsdatter.
( - 24/5 1588) født i Bogense

• Erhverv, 1551. 3 sognepræst i Østrup og Hjadstrup i Lunde herred - "præsten i Østrup og Hjadstrup resignerede i 1550, hvorpå menigmænd af begge sogne i provsten hr. Lauriz Ejlersens nærværelse kalder Hans Nielsen til deres sognepræst"

• Erhverv, 1556. 4 sognepræst i Skamby, Skam herred

• -, 1575. 5 i trætte med Mauriz Podebusk til Kjørup, befalingsmand på Tranekær "for nogle ord, han havde sagt inden Fyenbo landsting". Sagen var kommen for kong Frederik II som befalede biskopen i forening med provsterne at granske sagen og sidenhen dømme imellem dem.Går sagen ham imod vil han ikke kun tabe ære og mandhold men også sit præsteembede. Den endelige dom kan ikke have gået ham imod, da han blev i embedet til sin dødsdag

• -, 1582. 6 Jøgen Qvitzov [til Sandagergård] prøver at få Slebstrupgårdene fra ham under det påskud, at præsten nu ikke holdt de katolske messer og tjenester, som skulle holdes til evig tid. Landsdommeren på Fyenbo landsting dømmer 5/5 1582, at hvis Jørgen Qvitzov ville videre med den sag, måtte sagen indstævnes for kongen. Frederik II dømmer de to gårde til at blive og ligge til Skamby Præstegårds bord. "Dog efterdi den misbrug, som udi pavedømmet haver været med messer at holde, nu er aflagt, have vi for godt anseet og ville, at tjeneste igen i anden måde skal oprettes: og skal hr. Hans Nielsen og hans efterkommere, sognepræster til Skamby Kirke derimod være forpligtede herefter en dag om ugen at gøre en prædiken udi Skamby Kirke, enten ved sig selv eller en kapellan, for at fornævnte fundats Gud til ære udi anden måde bliver efterkommet"

• Erhverv. 4 valgt til provst i Skam herred men afstod 1587 provstiet.

• -, 19 Maj 1588. 7 får sin søn udvalgt til sin efterfølger - kaldsbrevet blev anfægtet af rigsråd Christopher Walkendorf som anfører, at kaldet er sket mod kongens og rigens råds forordning (måske tilskyndet af nogle medbejlere til embedet). Sagen får dog ikke fremme og sønnen bliver hans eftermand

• -. 2 hustruen begraves i koret. Biskop Jacob Madsen nævner ved sit visitationsbesøg i 1590 en "nylig nedlagt ligsten udhugget i store person"

• -, 5 Mar. 1590. 8 biskoppens visitatsbesøg: Hr. Hans Nilszen, født samme Steds, 68 Aar, hvidhaaret Olding, Præst i 34 Aar; i Østerop tilforne i 5 Aar. Spee Røst oc noget hees; ikke ilde for en gammel Mand. Egensindet met Trete forhen. Enkemand. Hr. Christens Fader i Heszelager. En Søn, Hr. Niels, er hans Medhjælper; var Medhjælper i Nykøbing paa Falster. Foruden de foran nævnte har han (følgende) Sønner: 1) Christoffer, Skriver paa Tranekiar Slot 2) 1 til Lubeck 3) 1 hiemme 4) i Odense Skole. 1 Dater haffuer Degnen; 1 vgiff [ugift], et smukt Folck, Sophie"

• Gift 2. gang: med Marine Jensdatter, 22 Jul. 1593, Skamby sogn, Skam herred, Odense amt. 9
( -1604) Viet af biskop Jacob Madsen

• Ved død. 2 "Aar 1603 den 29de December, Onsdag for Nytt Aars Dag, døde Hr Hans i Skamby, 80 Aar gammel; hans Søn Hr. Niels, Medhjælperen blev hans Efterfølger

• -. 10 ligsten: "Johannes Nielsen, Kristi tjener, født i det Frelserens år 1523 i Schamby, 1540 gik han til skole og frekventerede den i Danmark og Tyskland lige til år 1550. Da han det samme år kaldes og ordineres til guds tjeneste, tjente han også i dette trofast under korset, der dog er anbragt der af tyrannerne. Desforuden levede han ærværdigt i ægteskab med sin hustru Maria Knudsdatter, født i Bogense. Og da de sammen havde avlet 15 børn, døde han her det Herrens år [ikke udfyldt] den [ikke udfyldt], og hun døde år 1588 den 24. maj og hviler også her"


Billede

HANS gift med MAREN/MARIA Knudsdatter. (MAREN/MARIA Knudsdatter blev født i Bogense sogn, Skovby herred, Odense amt 10 og døde den 24 Maj 1588 i Skamby sogn, Skam herred, Odense amt 10.)


Billede

Kilder


1 -, Mester Jacob Madsens visitatsbog, ved A.R. Idum, 1929.

2 -, Mester Jacob Madsens visitatsbog, ved A.R. Idum, 1929, side 124.

3 Wiberg: "Almindelig Dansk Præstehistorie", 1867 (http://wiberg-net.dk). .... -, "Samlinger til Fyens Historie og Typografie", bind 4, side 265, udgivet af Fyens Stifts litterære Selskab 1867.

4 Wiberg: "Almindelig Dansk Præstehistorie", 1867 (http://wiberg-net.dk).

5 -, "Samlinger til Fyens Historie og Typografie", bind 4, side 266, udgivet af Fyens Stifts litterære Selskab 1867.

6 -, "Samlinger til Fyens Historie og Typografie", bind 4, side 267, udgivet af Fyens Stifts litterære Selskab 1867.

7 -, "Samlinger til Fyens Historie og Typografie", bind 4, side 268-270, udgivet af Fyens Stifts litterære Selskab 1867.

8 -, Mester Jacob Madsens visitatsbog, ved A.R. Idum, 1929, side 123.

9 -, Mester Jacob Madsens visitatsbog, ved A.R. Idum, 1929, side 124. .... Wiberg: "Almindelig Dansk Præstehistorie", 1867 (http://wiberg-net.dk).

10 -, tekst på ligsten gengivet i planche ved stenen i Skamby kirke.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 26 Apr. 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com