NIELS ('Bang')
(ansl 1480-)
HANS Nielsen ('Bang')
(1523-1603)
MAREN/MARIA Knudsdatter
(-1588)

NIELS Hansen ('Bang')
(Omkr 1555-Omkr 1648)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

NIELS Hansen ('Bang')

  • Født: Omkr 1555, Skamby sogn, Skam herred, Odense amt
  • Ægteskab (1): Ukendt
  • Død: Omkr 1648 i en alder af ca. 93 år 1
Billede

  Notater:

Tegning fra Jacob Madsens visitatsbog, ved A.R. Idum, 1929.

  Forskningsnotater:

I Wibergs præstehistorie kalder ham Niels Hansen Bang, men navnet Bang ses ikke i dokumenter fra hans levetid

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Erhverv, Omkr 1580. 2 res. capellan i Nykøbing F - er formodentligt tiltrådt som sin fars hjælper i 1588, hvor en ny kapellan tiltræder i Nykøbing F., nævnes 1590 som sin fars medhjælper i biskop Jakob Madsens visitatsbog

• Erhverv, 19 Maj 1588. 3 kaldsbrev til Skamby sogn, udvirket af hans far: "Vi efterskrevne Lauriz Andersen præst til Agernæs og Hundstrup sogne, provst i Skamherred, Mauns Olsen i Rorup herredsfoged i Skamherred, Rasmus Jepsen Steensby, Hans Jepsen i Glamdrup, Rasmus Hansen i Skamby, Søren Pedersen i Roerstrup, Lauriz Jensen i Bolmer og Jens Nielsen i Barstrup gjøre vitterligt, at år efter Guds byrd 1588 den søndag før pintsedag, som var den 19de maj, vare vi forsamlede udi Skamby Kirke at udvælge og kalde en gudfrygtig og lærd mand til ret pastor og sognepræst at være efter hr. Hanses død og afgang, som er nu en gammel og skrøbelig mand: da have vi efter en almindelig bøn til Gud, og af menige sognemænds her sammesteds fuldmagt, os derpå givet var, berådt og med fri vilje ude den hellige trefoldigheds navn på vor egen og menige fornævnte sognemænds vegne udvalgt og kaldet, og nu med dette vort åbne brev uden al simoni, gunst eller gave, rettelig, efter kongelig majestæt vor allernådigste herres ordinants udvælge og kalde denne brevviser hr. Niels Hansen, fornævnte hr. Hans Nielsens søn, medtjener til Nykøbing kirke udi Falster, til vor rette pastor og sognepræst at være til fornævnte Skamby sogn og kirke, om han overlever sin faders hr. Hanses død; dog med så Vilkår, at hæderlig og højlærd mand, mester Jacob Madsen, superintendent over Fyens Stift, kjender ham ude lærdom og levnet dertil duelig og bequem at være, til Guds ære og os alle til salighed, opbyggelse og forfremmelse, og han ydermere af kongelig majestæts lehnsmand, ærlig og velbyrdige Axel Brahe til kongelig majestæts gård i Odense, bliver hertil samtykt og stadfæstet. Da love vi os, alle og hver, fornævnte Skamby sognemænd at ville holde og kjende fornævnte hr. Niels Hansen efter hr. Hanses død og afgang for vor rette pastor og sognepræst, og bevise ham udi sit præsteembede al tilbørlig ære og lydighed, som vi ham pligtige ere, og lade ham så og nyde til sin underholdning den sædvanlige rente udi tiende, offer og al anden rettighed, som andre vores afgangne sognepræster af Arildstid, og den Dannemand hans fader, hr. Hans Nielsen, før ham havt haver, og nu efter kongelig majestæts ordinants bør at have, ubehindret og til gode rede udi alle måder, al den stund og så længe han igen skikker sig imod os i lærdom og levnet, som en ærlig og gudfrygtig sognepræst bør at være, som han for Gud og sin øvrighed bekjendt være vil. Til ydermere vidnesbyrd trykke vi fornævnte mænd vore indsegle neden på dette vort åbne brev, som er samtykt og givet på vor almindelige sognestævne dag tid og sted som forskrevet står"

• Erhverv, 1603. 4 overtaget embedet som sognepræst i Skamby ved sin fars død

• Gift: med en enke. 1

• Erhverv, 1615. 1 provst

• -, 1615. 5 forøges kaldets indtægter ved donation fra frøknerne Svave til Harridslevgård - også i 1618 gavebrev fra frøknerne Lisabeth og Leonora Svave, hvor de skænker en gård og 6 "små grønhuse"


Billede

NIELS hustru ukendt.


Billede

Kilder


1 Wiberg: "Almindelig Dansk Præstehistorie", 1867 (http://wiberg-net.dk).

2 -, Mester Jacob Madsens visitatsbog, ved A.R. Idum, 1929 (vedr. hans far i Skamby, side 123).

3 -, "Samlinger til Fyens Historie og Typografie", bind 4, side 268-270, udgivet af Fyens Stifts litterære Selskab 1867.

4 -, Mester Jacob Madsens visitatsbog, ved A.R. Idum, 1929, side 124.

5 -, "Samlinger til Fyens Historie og Typografie", bind 4, side 272, udgivet af Fyens Stifts litterære Selskab 1867.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com