SØREN Thomasen
(Omkr 1765-1829)
MARTHA MARIE Olesdatter
(Omkr 1771-1845)
RASMUS Nielsen
(Ca. 1788-1857)
BODIL Sørensdatter
(1798-1857)

JENS KRISTIAN Rasmussen
(1832-1917)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. KAREN MARIE Andersen

JENS KRISTIAN Rasmussen

  • Født: 31 Maj 1832, Bryrup sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt
  • Dåb: 8 Jul. 1832, Bryrup Kirke, Skanderborg amt 2
  • Ægteskab (1): KAREN MARIE Andersen den 28 Apr. 1866 i Hvirring Kirke, Skanderborg amt 1
  • Død: 25 Feb. 1917, Viborg Sindssygehospital, Søndre sogn, Viborg amt i en alder af 84 år
  • Begravet: 2 Mar. 1917, Viborg Kirkegård, Viborg amt 3
Billede

  Notater:

Min oldefar.

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• Konfirmation, 11 Apr. 1847, Voerladegård Kirke, Skanderborg amt. 4 Kundskab godt, opførsel m. godt

• Folketælling, 1850. 17 år, i forældrenes hushold Sønder Vissing sogn, Tyrsting herred, Skanderborg

• Flytter, 13 Nov. 1852. 5 til Vinding sogn, indsidder hos sin bror husmand Frederik Rasmussen, tjenende i Langballe

• Flytter, primo 1857. 6 til Eilstrup, Mårum sogn, Holbo herred, Frederiksborg amt

• Fadder, 20 Sep. 1857. til broderen Niels Peders datter Rasmine - bopæl Eilstrup

• Nævnes, Dec. 1857. 7 i skiftet efter sine forældre - bor i Eilskov

• Arv, 30 Dec. 1857. 8 efter hans forældre 74 rbd., 4 mark 15 5/13 skilling

• Erhverv, 29 Mar. 1858. 9 tjenestekarl i Sdr. Vissing sogn - 1 Nov. 1859 tjenestekarl i Langballe i Vinding sogn - 1 Okt. 1862 tjenestekarl i Underup sogn, Nim herred - 3 Nov. 1863 tjenestekarl i Lundum sogn

• Militærtjeneste, Jan. 1864. 10 Jens Christian og hans bror Frederik Christian indkaldes som forstærkningsmænd i januar 1864 og fulgte hinanden til 8. Brigade 9. Regiment, hvor Jens Christian kom til 1. Kompagni med nummer 499. I forbindelse med slaget ved Dybbøl d. 18. april og 8. Brigades modangreb efter skansernes fald, blev brødrene tilfangetagne. Jens Christian nævnes d. 8. juli at være fange i Theresienstadt.

• Militærtjeneste. 1. Jægerkorps, 1. kompagni (nr. 272, kaldes Vesterhaab) (oplyst ved ansøgningen om erindringsmedalje)

• Forlovere, 1866. Søren Nielsen, Kalhauge Skov og Anders Madsen, Honum Skov

• Flytter, 2 Maj 1866. til Føvling sogn, Tyrsting herred

• Erhverv, 1866. husmand på Føvling mark i Føvling sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt

• -, Ca. 1877. ansøger om den af Christian 9. indstiftede erindringsmedalje for deltagere i 2. slesvigske krig - oplyser at være fangen den 18. April ved Dybbøl, nuværende stilling: Husmand

• Folketælling, 1 Feb. 1880. 11 Føvling sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt / 47 år, daglejer - hans kone Karen Marie 35 år - deres børn Anders 10 år, Sidsel Marie 7 år, Mette Marie 4 år og Frederik Kristian 1 år.

• Folketælling, 1 Feb. 1890. 12 Føvling mark, Føvling sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt / 57 år - hans kone Karen Marie 45 år - deres børn Frederik Kristian 11 år og Jens 9 år

• Erhverv, 1897. husmand på Aastrup mark, Føvling sogn (ved sønnen Jens' konfirmation)

• Folketælling, 1 Feb. 1901. 13 Føvling matr. 43ag, Føvling sogn, Tyrsting herred, Skanderborg amt / fraskilt, husejer, modtager alderdomsunderstøttelse - Hansine Jensen, daglejer ved lugning, vask m.m., ugift, født 15/10 1852 i Uth sogn, Vejle amt [ingen begæring om skilsmisse fundet]

• -, 5 Okt. 1903. 14 Viborg Sindssygehospital modtager andragende fra Ring-Føvling sogneråd om optagelse på anstalten af den sindssyge, fhv. træskomand Jens Christian Rasmussen af Føvling. Optagelse bevilges 7/10 1903

• -, 16 Okt. 1903. 15 indskrives på Viborg Sindssygehospital fra privat pleje, indskrivningsnr. 711. Kautionist: Ring-Føvling Sogneråd, Brædstrup, daglig betaling 55 kr. 75 øre

• Folketælling, 1 Feb. 1906. 16 Sindssygeanstalten, Riddergade, Viborg købstad / enkemand, patient, under fattigforsørgelse

• Ved død, 1917. 17 enkemand, fhv. træskomand af Føvling, indlagt på Viborg Sindsygehospital under forsorg af Ring-Føvling Sogneråd, efterlader intet

• -, 1917. 18 dødsårsag: Bronchitis, åreforkalkning etc.


Patientjournal, Viborg Sindssygehospital.


Der vides intet om Psyko- el. Neuropathier [sygdomme] i Ascendensen [slægtninge i lige opstigende linje], derimod har hans ene Datter hysteriske Krampetilfælde, mendes den anden har 2 Børn udenfor Ægteskabet; hans 3 Sønner skulle ikke frembringe noget abnormt.
Hans legemlige Helbred skal i tidligere tider havde været godt; han skal have været dygtig, velbegavet og godmodig - har været en solid og meget flittig arbejder.
Har været gift i 20 Aar, levede derpaa som separeret i 10 Aar og er nu Enkemand.
Han har i mange Aar været i høj Grad drikfældig, formentlig p.Gr.a. økonomiske Sorger. Hans Sindssygdom skal være begyndt for 3-4 Aar siden og har udviklet sig lidt efter lidt.
I de sidste 3-4 Aar har hans Dagværk bestaaet i hver Formiddag at gaa den halve Mil fra sig Hus til Brædstrup med sine Brændevinsflasker for at faa dem fyldte, og undervejs sad han vistnok mange Gange i Vejgrøften og drak. Om aftenen gjorde han den samme Tur med sine Flasker til en anden Brændevinshandel, og hjemme laa han i Reglen til sengs. Gangen blev lidt efter lidt mere vaklende og usikker, og sidst i Mai 1903 hentedes den indl. Læge til ham, da Sogneraadet havde faaet Oplysning om, at han ikke mere kunde komme af Sengen. Det viste sig da, at han havde ligget ca. 5 Uger, og i den Tid forrettet al sin Nødtørft i Sengen, saaledes at han bogstavelig laa i en ren Mødding, bestaaende af Exkrementer, sammenæltede med Fjer fra den hullede Dyne. Han var oversmurt med denne Blanding ikke blot på Hænderne - hvoraf kun Fingerspidserne var nøgne - men paa Halsen, i Ansigtet og i sit lange Skæg - et ubeskriveligt Syn.
I denne Situation var det hans højeste Ønske at blive liggende, da han "laa godt". Da han nogle Dage senere blev renset og indlagt paa Sygehuset, viste det sig, at han havde overfladiske Decubitussaar [liggesår] lige fra nates [ballerne] til Nakken. Det viste sig endvidere, at han havde en Parese [lammelse] i begge Ben, og at navnlig Koordinationen lod meget tilbage at ønske; der var Parese af Sfinkterne [lukkemusklerne] med involuntær Afgang af Urin og Fæces. Da Spitius efterhaanden blev ham helt nægtet, gjorde han mange Forsøg paa at hænge sig, rev mange Stiklagener itu og snoede Strimlerne om Halsen, saaledes at han engang fandtes helt Cyanotisk [blåfarvet]. Da han omsider faldt til Ro, anbragtes han i Pleje hos Smaafolk i Nærheden, hvor Lægen atter saa ham d. 5/10 03. Han havde ligger dér i 3 Maaneder; kan aldeles ikke gaa; involuntær Afgang af Ekskreterne. Spiser godt; men kan kun spise "Mellemmader" selv, al anden Mad maa hældes i ham - faar vistnok 4 Snapse om Dagen. Sover oftest godt Nat og Dag; men kan dog finde paa at ligge og raabe og støje om Natten; spørger man saa, hvad der er i Vejen, forlanger han med sin lallende Stemme Toddy. Hvis han saa trues med at miste sin Brændevin næste dag, kan han blive stille Resten af Natten.
Han har hverken Bevidsthed om Tid eller Sted og kender kun de Personer, han nu ser hver Dag. Mennesker, han har kendt i mange Aar, paastaar han ere døde for længe siden, ligesom han mener, at alle hans Børn er døde.
Har ikke foretaget noget Tintamen suicidi [forsøg på selvmord] i i de sidste 3 Maaneder.
Indstillingen ender med at erklære, at der er Lamhed tilstede, samt at han ikke lider af nogen kronisk Lidelse af Betydning og at hans nuværende Befindende i legemlig Henseende er udmærket.
Patienten, der gør et dygtig senilt og sløvt Indtryk, formaar kun at gaa med Stokke, men er forøvrigt næppe saa medtagen, som Indstillingen gør Indtryk af. Han kan svare ganske fornuftigt paa simplere Spørgsmål, og har hidtil kun ladet Vandet i Sengen - han kender formodentligt ikke en Potte.
24/12 Han rettede sig hurtigt her, og gaar nu omkring på afd. K fuldstændig stille og rolig, renlig. Vil dog nu ikke mere ... Værk.
1906. Cht.. Har i det sidste Års Tid været på Afd. F. Er en ganske skikkelig og rolig patient, der passer sig selv og er nogenlunde renlig. Har er ret tavs, men svarer ved Henvendelse ganske livlig. Han er Stedsorienteret, men løber lidt sur i Tiden, kan derimod opgive sit Fødeår (1832) og fortæller med Troværdighed et og andet om sit tidligere Liv, bl.a. at han var med i Jægerkorpset i 64 og var i både preusisk og østerrigsk Fangenskab.

13/3 1915. Rolig og skikkelig. Spiser selv. Renlig. Svarer spontant.
3/7 1915. Har i lang Tid ligget med et ulcus [sår] .. til achillessenen paa venstre Ben, lige over Calcaneus [hælen] tilhæftningen, med necrose [dødt væv] af et stykke af Senen. Dette har nu afstødt sig og Saaret granulerer [heler] fint til. Der er derimod fremkommet et nyt Tryksaar på venstre Hæl.

25/2 1917. Han har et Par Gange senere ligget med Tryksaar paa Hælen, men har det sidste Halvaar siddet oppe og været relativ flink. For en halvsnes Dage siden maatte han i Seng, da han faldt sammen og sad og hang på Stolen. Han er siden da gaaet gradvis tilbage, har de sidste Dage næsten intet kunne nyde uden lidt Vin ... Døde kl. 2. - obduktionen viser bl.a. forandring i leveren p.g.a. tuberkulose eller anden infektionssygdom
(Viborg Sindssygehospital, Patientjournaler 1917-1, patient 711)

Billede

JENS gift med KAREN MARIE Andersen, datter af ANDERS Madsen og SIDSEL MARIE Madsdatter, den 28 Apr. 1866 i Hvirring Kirke, Skanderborg amt.1 (KAREN MARIE Andersen blev født den 27 Jun. 1844 i Hvirring sogn, Nim herred, Skanderborg amt, dåb den 30 Jun. 1844 i - Hjemmedøbt,19 døde den 5 Jul. 1902 i Odense Ansgars sogn, Odense amt og blev begravet den 10 Jul. 1902 i Odense, Assistens Kirkegård 20.)


Billede

Kilder


1 Hvirring kirkebog, 1865-1877 opslag 150.

2 Bryrup kirkebog, 1814-1859 folio 14, opslag 16.

3 Viborg Søndre kirkebog, KM 1914-1925 folio 59, opslag 60.

4 Sønder Vissing kirkebog, KM 1845-1864 folio 124, opslag 121.

5 Sønder Vissing kirkebog, 1845-1864 opslag 196.

6 Vinding kirkebog, 1814-1869 opslag 297.

7 Skifteprotokol, Tyrsting-Vrads herredsfoged 1854-1866 folio 154, opslag 79.

8 Skifteprotokol, Tyrsting-Vrads herredsfoged 1854-1866 folio 182, opslag 106.

9 Sønder Vissing kirkebog, 1845-1864 opslag 176 + 204. .... Underup kirkebog, 1851-1875 opslag 179. .... Lundum kirkebog, 1839-1867 opslag 46.

10 Rigsarkivet, ansøgning om erindringsmedalje ca. 1877. .... Bog, Magne Lund og Preben Strange: "Fra Altona til Dybbøl. Midtjyske soldater i krigen 1864", 2014, side 388.

11 Arkivalieronline (www.sa.dk), opslag 31.

12 Arkivalieronline (www.sa.dk), opslag 35.

13 Arkivalieronline (www.sa.dk), opslag 296.

14 -, Viborg Sindssygehospital, korresponcancejournal 1892-1906 folio 180, løbenr, 55.

15 -, Viborg Sindssygehospital, indskrivningsprotokol mænd 1877-1914 + indskrivningsbog 1877-1905.

16 Arkivalieronline (www.sa.dk), opslag 45.

17 Viborg Søndre kirkebog, KM 1914-1925 folio 59, opslag 60. .... Dødsanmeldelsesprotokol, Tyrsting-Vads Herredsfoged/Retten i Brædstrup 1908-1919 folio 129, nr. 187 (AO opslag 131).

18 -, Psykiatrisk Hospital, Søndersøparken, Udskrivningsbog.

19 Hvirring kirkebog, 1835-1851 opslag 76.

20 Odense Ansgars kirkebog, KM 1902-1914 folio 142, opslag 145.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 24 Maj 2024 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; Ophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com